O tym, jak ważne są pierwsze minuty w ratowaniu życia ludzkiego, mówił w Zakładzie Karnym w Wojkowicach ekspert ratownictwa medycznego - pan Artur Żurek.

Współpracować, by lepiej ratować

Oddziaływania związane z ratownictwem medycznym pozostają nieustannie w polu zainteresowania Służby Więziennej. W Zakładzie Karnym w Wojkowicach szkolimy zarówno funkcjonariuszy SW, jak i osadzonych. Dzięki współpracy z Fundacją Simedical z Chorzowa 13 listopada 2019 roku udało się przeprowadzić takie szkolenie dla grupy skazanych zainteresowanych tą tematyką.

Zajęcia przeprowadził Pan Artur Żurek, specjalista ratownictwa medycznego, magister politologii, społecznik, który w 2016 roku zdobył w Chorzowie tytuł Człowieka Roku, a w 2017 był nominowany na Chorzowską Osobowość Roku.

Szkolenie obejmowało zakres udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej z obsługą defibrylatora AED. W zajęciach brała udział grupa 16 skazanych, którzy uzyskali niezbędną wiedzę, a przede wszystkim nabyli umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Na zakończenie osadzonym zostały wręczone zaświadczenia ukończenia kursu, natomiast prowadzący z rąk wychowawcy otrzymał podziękowanie Dyrektora Zakładu Karnego w Wojkowicach oraz pamiątkę promującą więzienny Ogólnopolski Festiwal „Blues zza krat”.

Wiedza, która zawsze jest w cenie

Podczas szkolenia wielokrotnie podkreślano, że w sytuacjach zagrożenia życia udzielenie pierwszej pomocy musi nastąpić najpóźniej w ciągu 3 - 4 minut, co zwykle oznacza, że pomoc musi być udzielona przez osoby znajdujące się na miejscu wypadku przed przybyciem karetki i odpowiednich służb. Tym samym przypomniano, że obowiązkiem każdego człowieka jest udzielenie pierwszej pomocy. Prawnie usankcjonowano to w artykule 162. kodeksu karnego z dnia 6 czerwca 1997 roku:                                                         

Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Istotną częścią szkolenia były ćwiczenia praktyczne, dzięki którym osadzeni mieli okazję przećwiczenia zdobyte umiejętności związane z ratowaniem życia ludzkiego.  Te zainscenizowane sytuacje pozwoliły jednocześnie na przeżycie emocji towarzyszących człowiekowi podczas takich akcji.

Szczególnie ważnym dla skazanych elementem zajęć był również blok poświęcony profilaktyce związanej z zachorowaniem na żółtaczkę typu B i C oraz HIV i AIDS. Podniesienie poziomu wiedzy w tym zakresie z całą pewnością wpłynie na odpowiedzialne zachowania podczas pobytu w zakładzie karnym, jak i na wolności.

Docenić wartość każdego życia

Zajęcia z pierwszej pomocy przedmedycznej zyskały duże zainteresowanie i uznanie wśród osadzonych. Pełne zaangażowanie prowadzącego i profesjonalne podejście do tematu udzielało się uczestnikom projektu. Osadzeni chętnie włączali się w ćwiczenia, a także zadawali rzeczowe pytania.

Dzięki udziale w opisywanej aktywności skazani zostali wyposażeni w umiejętności niezbędne do ratowania życia ludzkiego. Właśnie ci, którzy podczas pobytu na wolności niejednokrotnie niszczyli zdrowie i życie, teraz mają je ratować. Z całą pewnością odbyte szkolenie uwrażliwiło uczestników na wartość najwyższą – życie każdego człowieka.

Tekst i zdjęcia: por. Grzegorz Kuciczek

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej