W ostatnim tygodniu przed Bożym Narodzeniem skazani spotkali się ze swoimi rodzinami, by w świątecznym nastroju przeżyć wspólną Wigilię.

Niecodzienna wspólnota

19 grudnia 2019 roku na terenie Zakładu Karnego w Wojkowicach odbyła się tradycyjna Wigilia, w której wzięli udział osadzeni w tutejszej jednostce penitencjarnej oraz ich rodziny. Do wspólnego świętowania włączyli się gospodarze, tj. funkcjonariusze SW na czele z Dyrektorami: mjr. Krzysztofem Jachimem oraz mjr. Przemysławem Smolarkiem. Swoją obecnością zaszczycił zebranych: administrator parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Wojkowicach – Żychcicach – ks. Krzysztof Płatek oraz ks. kapelan Rafał Madej.

By tradycji stało się zadość…

Uroczystość oficjalnie otworzył Za-ca Dyrektora - mjr Krzysztof Jachim, który przywitał zebranych i złożył najserdeczniejsze życzenia bożonarodzeniowe. W świąteczny klimat wprowadził uczestników zespół STREFA BLUESA złożony z funkcjonariuszy
i osadzonych. Muzycy przypomnieli gościom przepiękne polskie kolędy i pastorałki oraz zaprosili do wspólnego kolędowania.

Wieczerzę wigilijną tradycyjnie rozpoczęto od modlitwy, którą poprowadził kapelan więzienny. Zostało również odczytane Słowo Boże przewidziane na tę uroczystość. Niezwykle wzruszającym momentem było łamanie się opłatkiem. Na stołach nie zabrakło, oczywiście, tradycyjnych potraw wigilijnych.

Od wigilijnego stołu do szczęścia w rodzinie

Spotkanie opłatkowe zostało zorganizowane w ramach programu integracji rodzin „SPOTKAJMY SIĘ PRZY WIGILIJNYM STOLE”, którego celem jest przygotowanie skazanych do życia w środowisku rodzinnym i społecznym. Program ten zakłada przede wszystkim promocję i kreowanie pozytywnego obrazu rodziny, służy wzmacnianiu relacji pomiędzy jej członkami. Do tego celu wykorzystuje tradycyjne spotkania wigilijne. Osadzeni poznają tradycje i zwyczaje bożonarodzeniowe, następnie przygotowują całą oprawę spotkania opłatkowego (wystrój sali, dekoracja i nakrycie stołu wigilijnego, potrawy świąteczne, oprawa muzyczna), by w końcu zasiąść wraz z najbliższymi do uroczystego posiłku.

Warto zauważyć, iż wspólne obchodzenie świąt Bożego Narodzenia służy również społeczeństwu, bo buduje poczucie wspólnoty i przynależności.

Skazani uczestniczący w programie docenili wartość świąt oraz tradycji z nimi związanych. Zrozumieli, że jest to doskonała okazja, by zadbać o prawidłowe więzi rodzinne. Niezwykle aktywnie włączali się w przygotowania, by tegoroczna wieczerza wigilijna była uroczysta i piękna. Można mieć nadzieję, że wypracowane zachowania zostaną w przyszłości przeniesione na grunt domowy każdego osadzonego, by tam budować coraz bliższe relacje rodzinne.

Zdjęcia i tekst: por. Grzegorz Kuciczek

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej