6 października na terenie Nadleśnictwa Świerklaniec odbyło się spotkanie funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Wojkowicach dotyczące realizacji programu ,,Praca dla więźniów’’.

 

Współpraca w myśl porozumienia

W siedzibie nadleśnictwa odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli między innymi przedstawiciele Nadleśnictwa Świerklaniec oraz  Dyrektor ZK
w Wojkowicach wraz z odpowiedzialnym za zatrudnienie funkcjonariuszem. Zainteresowanie zatrudnieniem osób pozbawionych wolności przez zewnętrzne firmy, instytucje jest coraz większe. Przeprowadzone rozmowy z pracownikami nadleśnictwa miały na celu zainicjowanie współpracy z Zakładem Karnym
w Wojkowicach w związku z podpisanym w dniu 15 września  porozumieniem pomiędzy Służbą Więzienną, a Lasami Państwowymi. Porozumienie to koncentruje się na umożliwieniu zatrudnienia skazanych przy pracach leśnych. Wskazano na liczne korzyści płynące z zatrudnienia osób pozbawionych wolności. Ustalono wzajemne oczekiwania oraz przedstawiono zasady i możliwości zatrudnienia osób pozbawionych wolności.

Resocjalizacja przez pracę

Praca jest jednym z podstawowych środków, dzięki którym można mówić o skutecznej resocjalizacji. Dzięki niej skazani mogą nauczyć się systematyczności, odpowiedzialności, czuć się potrzebni. Dodatkowo zatrudnienie odpłatne pozwala na zmniejszenie zobowiązań finansowych. Dzięki wykonywanej pracy osadzeni mają szansę lepiej odnaleźć się na rynku pracy po opuszczeniu jednostki penitencjarnej.

Spotkanie z Nadleśnictwem Świerklaniec to pierwszy etap rozmów, które ukierunkowane są na nawiązaniu ścisłej współpracy z naszą jednostką penitencjarną. Rozmowy te będą kontynuowane.

Tekst: por. Grzegorz Kuciczek
Zdjęcia: st. szer. Marlena Wochnik

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej