Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Krakowie powołał z dniem 1 marca 2022 r. mjr. Zbigniewa Zadorę na stanowisko Zastępcy Dyrektora Zakładu Karnego w Wojkowicach.

W dniu 1 marca br. Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Krakowie płk Tomasz Wiercioch powołał na stanowisko Zastępcy Dyrektora Zakładu Karnego w Wojkowicach mjr. Zbigniewa Zadorę. Uroczyste wręczenie aktu powołania odbyło się w czasie odprawy w Zakładzie Karnym w Wojkowicach.
Mjr Zadora służbę rozpoczął pełnić w  grudniu 1991r. w dziale ewidencji, a od 1996r.  został kierownikiem tego działu. Ostatnio pełnił służbę na stanowisku Zastępcy Dyrektora Zakładu Karnego w Wadowicach.
Nowemu Dyrektorowi życzymy wielu sił do dalszego pełnienia obowiązków służbowych oraz powodzenia w życiu zawodowym i prywatnym.

Opracował: kpt. Grzegorz Kuciczek

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej