Słuchacze CKU egzaminowani w Zakładzie Karnym w Wojkowicach

W dniach 24 - 26 maja 2022r. w szkole więziennej ZK w Wojkowicach odbywają się egzaminy ósmoklasisty. Dnia 24 maja 2022r. miał miejsce egzamin z języka polskiego, 25 maja 2022r. egzamin z matematyki i 26 maja 2022r. egzamin z języka angielskiego. W tegorocznej sesji egzaminacyjnej bierze udział 19 uczniów naszej szkoły. Komisja nadzorująca czuwa nad prawidłowym , zgodnym z procedurami przebiegiem egzaminów. Dyrekcja wraz z całym Gronem Pedagogicznym życzy wszystkim zdającym powodzenia i "połamania piór".

W dalszym ciągu trwa również rekrutacja do CKU w przywięziennej szkole.

W ZK w Wojkowicach w ramach programu „Praca dla więźniów” łączymy naukę z pracą. Powyższe przyczynia się do odpowiedniego przygotowania skazanych do życia na wolności. W CKU w Wojkowicach trwa nabór na kolejny semestr nauki dla osób pozbawionych wolności z podgrupą P-2, P-3, M-2, M-3. Oferta edukacyjna kierowana jest do osób pozbawionych wolności, chcących uzyskać wykształcenie podstawowe, średnie lub zdobyć konkretny zawód. Zapraszamy serdecznie.

 

 

 

 

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej