Po raz kolejny, z inicjatywy Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Krakowie płk Tomasza Wierciocha oraz kapelana Służby Więziennej Zakładu Karnego w Wojkowicach Księdza Rafała Madeja, funkcjonariusze Służby Więziennej, mogą uczestniczyć w tak wyjątkowym dniu jakim jest Pielgrzymka Mężczyzn i Młodzieńców do Matki Bożej Piekarskiej.

W niniejszym wydarzeniu, udział wzięło 20 funkcjonariuszy Służby Więziennej, w szeregach których nie zabrakło ścisłego kierownictwa Zakładu Karnego w Wojkowicach, który reprezentują : mjr Jarosław Wrona, mjr Michał Ludwikowski, kpt Grzegorz Dragan, a także funkcjonariusze pełniący na co dzień służbę w wojkowickiej jednostce,  oraz grupa 30 skazanych. Pątnicy, na wzgórze piekarskie pielgrzymowali wraz z parafianami Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Wojkowicach  - Żychciach, niosąc dary, które zostały wykonane przez osadzonych w Zakładzie Karnym w Wojkowicach. 

Uczestnictwo w piekarskiej pielgrzymce jest dla funkcjonariuszy jak i osadzonych szczególnym przeżyciem. Wojkowiccy funkcjonariusze, dzięki udziałowi w tym wydarzeniu, mogą znaleźć ukojenie na trudy codziennej służby. Natomiast osadzeni potwierdzają, że udział w pielgrzymce, jest dla nich niezmiernie ważny w procesie pracy nad swoimi słabościami, budowaniu relacji z drugim człowiekiem , zadbaniu o najbliższych jaki i zabieganiu o dobro wspólne i niepowracaniu na drogę przestępstwa, które jest nieodzownym elementem procesu resocjalizacji.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej