„Na tym polega rola poezji: mówić o tym, o czym inni milczą." - ( Andrzej Sapkowski)

             Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojkowicach już po raz piąty zorganizowało Ogólnopolski Konkurs Poetycki "Mówić o niewypowiedzianym '2021". Konkurs objęty jest patronatem Dyrektora Zakładu Karnego w Wojkowicach i skierowany do słuchaczy CKU na terenie zakładów karnych i aresztów śledczych w całej Polsce. Warunkiem uczestniczenia w konkursie było nadesłanie jednego wiersza, nigdzie dotąd niepublikowanego
i nienagradzanego w innych konkursach.

            Do konkursu zostały zgłoszone 43 utwory poetyckie, których autorami byli słuchacze CKU przy Zakładach Karnych i Aresztach Śledczych w Czarnem, Grudziądzu, Opolu Lubelskim, Stargardzie, Warszawie-Białołęce, Wołowie, Wrocławiu i Wojkowicach. Konkursowe utwory poetyckie podlegały ocenie jury, w skład którego wchodzili poloniści
z Wrocławia, Dąbrowy Górniczej, Sosnowca i Wojkowic.

            Jury doceniło zaangażowanie osadzonych we własny rozwój z różnych dziedzin życia: literatury, kultury, filozofii, psychologii. Twórcze poszukiwanie drogi własnej ekspresji przez osadzonych stanowi dla nich konieczność stałego korygowania i modyfikowania własnych potrzeb i możliwości, co stanowi pozytywny aspekt resocjalizacji. Organizatorzy natomiast wyrazili zadowolenie z tak dużego zainteresowania konkursem oraz podkreślili przywiązanie niektórych jego uczestników, którzy po raz kolejny wzięli w nim udział.

            Zgodnie z werdyktem jury zwycięzcą został słuchacz CKU w Wojkowicach, drugie miejsce zajął słuchacz z CKU w Wołowie, a trzecie - słuchacz CKU w Opolu Lubelskim. Przyznane zostały również wyróżnienia dla słuchaczy/słuchaczek CKU w Czarnem (2 osoby), w Grudziądzu, w Stargardzie i w Wojkowicach. Wszystkim uczestnikom konkursu gratulujemy.

            Do każdego uczestnika wysłane zostało imienne podziękowanie za udział, laureaci I, II i III miejsca oraz wyróżnieni autorzy wierszy otrzymali dyplomy.

            Tekst i zdjęcie: Danuta Kiełb

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej