Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Wojkowicach - mjr Przemysław Smolarek – reprezentował Służbę Więzienną podczas uroczystego otwarcia miejskiego komisariatu policji

    W ostatni czwartek, 23 stycznia 2020 roku, odbyło się uroczyste otwarcie nowego posterunku policji w Wojkowicach przy ul. Proletariatu 7. Nowo otwarty komisariat będzie służył mieszkańcom gmin: Wojkowice, Bobrowniki i Psary.

    To wydarzenie zgromadziło w Wojkowicach wielu gości. W uroczystościach uczestniczyli między innymi: Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach -nadinsp. dr Krzysztof Justyński, Dyrektor Gabinetu Komendanta Głównego Policji - insp. Sławomir Litwin, Senator RP - Beata Małecka-Libera, ks. bp Grzegorz Kaszak, przedstawiciele biur poselskich Posłów na Sejm RP oraz przedstawiciele służb mundurowych - Wojskowej Komendy Uzupełnień, Straży Granicznej, Służby Więziennej, Straży Miejskiej, Naczelnicy Wydziałów Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, kadra kierownicza będzińskiej komendy policji i nowo otwartego komisariatu, a także przedstawiciele związków zawodowych i mediów. Wśród zaproszonych gości obecni byli również przedstawiciele gmin, na terenie których działać będzie komisariat: Burmistrz Miasta Wojkowice - Tomasz Szczerba, Wójt Gminy Bobrowniki - Małgorzata Bednarek oraz Zastępca Wójta Gminy Psary - Marta Szymiec.

    Podczas uroczystości dokonano przekazania symbolicznego klucza na ręce Komendanta Komisariatu Policji w Wojkowicach, nadkom. Marcina Kaszuby. Aktu poświęcenia nowego budynku dokonał ks. bp Grzegorz Kaszak. Na zakończenie zgromadzeni goście mieli okazję zwiedzić mury nowej siedziby wojkowickiej Policji.

    Komisariat ten jest jednym z najnowocześniejszych w regionie, a jego koszt szacuje się na około 6,5 miliona złotych. Pieniądze na tę inwestycję pochodziły ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Wkład miasta stanowiła działka o wartości około 140 tysięcy złotych, na której powstał obiekt.

Tekst: por. Grzegorz Kuciczek.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej