Dnia 1 września 2023 roku na terenie Zakładu Karnego w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojkowicach otwarty zostaje nowy kierunek kształcenia - Górnik eksploatacji podziemnej, prowadzony zgodnie z podstawą ministra edukacji.

Otwarcie nowego kierunku to kolejne wyzwanie, którego podejmuje się Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego – Mariola Szotek. W symbolicznym akcie otwarcia nowej pracowni górnictwa uczestniczył poseł na Sejm RP Waldemar Andzel oraz Dyrektor Okręgowy - płk Tomasz Wiercioch, którzy wspólnie z Dyrektorem Zakładu Karnego w Wojkowicach - mjr Jarosławem Wroną i Wicedyrektorem CKU w Wojkowicach - Danutą Kiełb symbolicznie przecięli wstęgę.

Nauka w nowym kierunku kształcenia: Górnik eksploatacji podziemnej prowadzonym w ramach kwalifikacyjnego kursu zawodowego, trwa 1 rok. Zakwalifikowanych do niego zostało 26 słuchaczy, którzy będą kształcić się w zakresie przedmiotowym teoretycznie i praktycznie. Wykładowcą przedmiotów teoretycznych jest Krzysztof Koczubik, natomiast nauczycielem praktycznej nauki zawodu - Mariusz Jaszczura. Słuchacze kursu zostaną przygotowani do takich zadań jak: wykonywanie robót związanych z drążeniem i likwidacją podziemnych wyrobisk górniczych, wykonywanie robót związanych z wydobywaniem złóż oraz wykonywanie robót związanych z wentylacją i klimatyzacją podziemnych wyrobisk górniczych, poznają zasady postępowania w przykładowych wyrobiskach górniczych i zostaną kompletnie przygotowani do egzaminu zawodowego. Warsztaty szkolne, w których odbywać się będzie praktyczna nauka zawodu w górniczej sztolni, spełniają wymagania Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, niezbędne do zorganizowania państwowego egzaminu, potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji w zawodzie, do którego słuchacze przystępować będą po zakończeniu nauki. Pozytywny wynik egzaminu państwowego, złożonego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną umożliwia uzyskanie certyfikatu z kwalifikacji GIW.02 – eksploatacja podziemna złóż. Absolwenci mogą uzyskać zatrudnienie w przedsiębiorstwach górniczych, kopalniach węgla kamiennego brunatnego czy rud soli.

Ponadto w przyszłości nasi absolwenci mogą kontynuować naukę w kwalifikacji GIW.09 i kształcić się w zawodzie Technik górnictwa podziemnego, tym samym poszerzając własne kwalifikacje i warunkując swoją pozycję na rynku pracy.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej