Uroczyste ślubowanie uczniów w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Wojkowicach z udziałem zastępcy Dyrektora Okręgowego SW w Katowicach ppłk. Pawła Golanki oraz zastępcy Dyrektora Zakładu Karnego w Wojkowicach mjr. Przemysława Smolarka.

W minionym tygodniu młodzież klas pierwszych oraz drugich Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Wojkowicach złożyła uroczyste ślubowanie i oficjalnie została przyjęta w poczet uczniów.

W uroczystości tej wziął udział zastępca Dyrektora Okręgowego SW w Katowicach ppłk Paweł Golanka oraz zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Wojkowicach mjr Przemysław Smolarek. Wcześniej, 16 kwietnia 2021 r. zawarli porozumienie Dyrektor Zakładu Karnego w Wojkowicach – ppłk Krzysztof Jachim oraz Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Wojkowicach – Justyna Pitas o wzajemnej współpracy i wspólnej realizacji zadań dotyczących edukacji i propagowania działalności na rzecz bezpieczeństwa publicznego, profilaktyki oraz kształtowania postaw społecznych.

Uroczyste ślubowanie to początek drogi i przygoda młodych ludzi w ZSOiT im. rtm. Witolda Pileckiego w Wojkowicach, to uroczystość niezwykle ważna, budująca tradycję
i wspólnotę, którą tworzą w tym dniu uczniowie, nauczyciele, rodzice i zaproszeni goście.

Wszystkim uczniom życzymy samych sukcesów w nauce.

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej