W dniu 12 września 2023r. Funkcjonariusze z Zakładu Karnego w Wojkowicach wzięli udział w Targach Pracy dla młodzieży szkół średnich, zorganizowanych przez Starostwo Powiatowe w Będzinie.

Targi Pracy miały na celu zachęcenie młodzieży do rozważenia swojej przyszłości zawodowej w szeregach służb mundurowych. Głównym celem udziału funkcjonariuszy, było zapoznanie młodzieży z ofertami pracy oraz z możliwościami, jakie daje podjęcie służby w Służbie Więziennej. Zaprezentowano zarówno sam zawód funkcjonariusza, warunki pracy oraz kryteria przyjęć do służby, jak również możliwość kontynuowania nauki w Akademii Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie.

Na stanowisku promocyjnym Zakładu Karnego w Wojkowicach szczególną uwagę wzbudziła możliwość obejrzenia broni wykorzystywanej w Służbie Więziennej.

O przyjęcie do służby mogą starać się zarówno mężczyźni, jak i kobiety. Przyszły funkcjonariusz musi posiadać obywatelstwo polskie, co najmniej średnie wykształcenie, korzystać z pełni praw publicznych, oraz posiadać zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby.

Zachęcamy do śledzenia ofert pracy na bieżąco, które znajdują się na stronie:

https://sw.gov.pl/praca-oferty-szukaj

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej