IV Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego organizowanego przez Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojkowicach rozstrzygnięta.

To już tradycja

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojkowicach już po raz czwarty zorganizowało Ogólnopolski Konkurs Poetycki "Mówić o niewypowiedzianym '2021". Konkurs objęty był patronatem Dyrektora Zakładu Karnego w Wojkowicach i skierowany do słuchaczy CKU na terenie zakładów karnych w całej Polsce. Warunkiem uczestniczenia w konkursie było nadesłanie jednego wiersza, nigdzie dotąd niepublikowanego i nienagradzanego w innych konkursach.

Do konkursu zgłoszonych zostało 20 utworów poetyckich, których autorami byli słuchacze CKU przy Zakładach Karnych i Aresztach Śledczych w Stargardzie, Wołowie, Warszawie-Białołęce, Wrocławiu i Wojkowicach.

Znamy werdykt

Konkursowe utwory poetyckie podlegały ocenie jury, w skład którego wchodzili poloniści z Wrocławia, Dąbrowy Górniczej, Sosnowca i Wojkowic. Jury zwróciło uwagę na wysoki poziom twórczości literackiej i doceniło zaangażowanie osadzonych we własny rozwój z różnych dziedzin życia: literatury, kultury, filozofii, psychologii, etyki, antropologii. Twórcze poszukiwanie drogi własnej ekspresji przez osadzonych stanowi dla nich konieczność stałego korygowania i modyfikowania własnych potrzeb i możliwości, co stanowi pozytywny aspekt resocjalizacji. Organizatorzy natomiast podkreślili przywiązanie do konkursu niektórych jego uczestników oraz fakt, że konkurs stanowi inspirację do samorozwoju osadzonych.

Zgodnie z werdyktem jury zwycięzcą został słuchacz CKU w Stargardzie, II miejsce zajął słuchacz CKU w Warszawie-Białołęce, III - słuchacz CKU w Wojkowicach. Ponadto jury przyznało wyróżnienia dla słuchaczy CKU we Wrocławiu, w Wołowie i w Wojkowicach.

Do każdego uczestnika wysłane zostało imienne podziękowanie za udział, wyróżnieni autorzy wierszy otrzymali dyplomy, natomiast laureaci I, II i III miejsca - nagrody rzeczowe.

Tekst: Danuta Kiełb
Zdjęcia: CKU w Wojkowicach

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej