21 października to święto Międzynarodowego Dnia Mediacji. Ten dzień to doskonała okazja do zastanowienia się czy konfliktu można uniknąć lub jak go rozwiązać? O tym i o innych aspektach procesu polubownego rozwiązywania sytuacji konfliktowych opowiedziała skazanemu mediator dr Marzena Szymków-Gac.

Istota mediacji.

 

Konflikty i spory są rzeczą zwyczajną i naturalną, skoro nam się zdarzają na pewno można je rozwiązać. Mediacja jest nową pozasądową metodą rozwiązywania sporów. To dobrowolny, nieformalny i łagodny proces, w którym neutralny i bezstronny mediator pomaga stronom we właściwej komunikacji oraz osiągnięciu porozumienia i zawarciu ugody. Mediacja koncentruje się na tym, jakie są interesy stron i co każda ze stron uważa za sprawiedliwe. W mediacji w przeciwieństwie do rozprawy przed Sądem wygrywają obie strony sporu. Rozwiązanie sporu daje możliwość kompromisu i podtrzymania dalszych relacji pomiędzy stronami.

 

Mediujemy w Wojkowicach.

 

W tym roku roku wojkowicka Służba Więzienna zorganizowała dla skazanych spotkanie online z mediatorem Panią dr Marzeną Szymków-Gac, która udzielała informacji na temat przebiegu mediacji i doradzała w sprawach rodzinnych. Pomimo zdalnej formy przekazane informacje były bezcenne i pomogły skazanemu znaleźć wyjście z trudnych sytuacji, w których się obecnie znajduje.

 

Skuteczność mediacji.

 

Skuteczność mediacji potwierdzają wszystkie statystyki z jej zastosowania m.in. w USA i Unii Europejskiej. Wskazują one, że przez mediację da się rozwiązać ok. 70%-80% sporów, a mediacje są udane w 60% do 80 % przypadków.

 

tekst: st. sierż. Marcin Szymczyk

 

 

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej