XIV Liceum Ogólnokształcące im. mjr Henryka Sucharskiego w Katowicach umożliwia młodzieży zdobycie wykształcenia w klasach o profilach: policyjnym, wojskowym i pożarniczym. W ramach współpracy z wojkowicką jednostką penitencjarną młodzież ma możliwość poszerzenia swojej wiedzy o funkcjonowanie Służby Więziennej.

W dniach 27 lutego oraz 6 marca Zakład Karny w Wojkowicach gościł maturzystów z klas: III C, III D oraz III E. W czasie wycieczki licealiści zostali oprowadzeni przez wychowawcę ds. kulturalno-oświatowych po terenie zakładu karnego. Młodzież mogła zobaczyć, na czym polega odbywanie kary pozbawienia wolności oraz jak bardzo ważna jest misja funkcjonariuszy Służby Więziennej. Zaproszeni goście mieli możliwość zobaczyć pojazdy konwojowe, sale widzeń, a także cele mieszkalne i świetlice. Poznali proces rekrutacji do służby w Służbie Więziennej oraz zasady naboru do Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie.

Tekst i zdjęcia: sierż. Marcin Szymczyk

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej