Zgodnie z §91 pkt 1 Zarządzenia nr 66/2021 oraz §109 pkt 1 Zarządzenia nr 67/2021 Dyrektora Zakładu Karnego w Wojkowicach z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie Ustalenia Porządków Wewnętrznych w Oddziałach Penitencjarnych I, II i III ustala się następujący harmonogram widzeń w dni wolne od pracy (święta) w 2022 roku:

W dni świąteczne (wolne od pracy) 1 i 6 stycznia, 16 czerwca, 15 sierpnia i 1 listopada, widzenia nie będą realizowane.


 

W pozostałe dni świąteczne (wolne od pracy) widzenia będą realizowane w sposób określony w Porządku wewnętrznym tj.:

17 kwietnia – widzenia dla wszystkich osadzonych.

18 kwietnia – widzenia dla wyznaczonych grup osadzonych.

1 maja – widzenia dla wszystkich osadzonych.

3 maja – widzenia dla wyznaczonych grup osadzonych.

5 czerwca – widzenia dla wszystkich osadzonych.

11 listopada – widzenia dla wyznaczonych grup osadzonych.

25 grudnia – widzenia dla wszystkich osadzonych.

26 grudnia – widzenia dla wyznaczonych grup osadzonych.


 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej