Mając na uwadze konieczność podjęcia działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2) oraz mając na uwadze zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego:

 

1. Począwszy od dnia 21 kwietnia 2021r. od godziny 0:00, do dnia 27 kwietnia 2021 r. na terenie Zakładu Karnego w Wojkowicach wstrzymuje się: 

 

- udzielanie osadzonym widzeń;

- odprawianie nabożeństw i posług religijnych.

 

2. Ewentualne przedłużenie powyższych ograniczeń nastąpi na zasadach określonych w art. 247 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej