Począwszy od dnia 28 marca 2022 roku na terenie Zakładu Karnego w Wojkowicach przywrócone zostaje udzielanie widzeń zgodnie z limitami określonymi w art 90 pkt 6 i art 91 pkt 8 k.k.w., oraz odstępuje się od stosowania zabezpieczeń umożliwiających bezpośredni kontakt z osobą odwiedzającą.

 

1. W widzeniu mogą uczestniczyć maksymalnie 1 osoba pełnoletnia i 2 niepełnoletnie albo 2 osoby pełnoletnie i 1 niepełnoletnia.
2. Nie udziela się widzeń w formie nagród i ulg.
3. Widzenia nie podlegają łączeniu.
4. Kąciki zabaw dla dzieci pozostają zamknięte.
5. Przed rozpoczęciem widzenia osadzony i osoby odwiedzające zobowiązane są poddać się pomiarowi temperatury oraz winny zdezynfekować ręce.
6. Widzenia udzielane są tylko po wcześniejszym zapisaniu się na widzenie, dokonanym za pomocą systemu rejestracji mailowej i telefonicznej.


Szczegółowe informacje związane  z organizacją widzeń znajdują się na stronie Zakładu Karnego w Wojkowicach w zakładce widzenia.
 

UWAGA !!!
 

             INFORMUJE SIĘ WSZYSTKICH WCHODZĄCYCH NA TEREN ZAKŁADU KARNEGO W WOJKOWICACH ( W TYM  OSOBY ODWIEDZAJĄCE OSADZONYCH TAKŻE
Z CZĘŚCI ZAKŁADU KARNEGO PÓŁOTWARTEGO I OTWARTEGO
), ŻE OD DNIA 04.04.2022 ROKU WEJŚCIE NA TEREN JEDNOSTKI ZAKŁADU KARNEGO ORAZ REJESTRACJA NA WIDZENIA BĘDĄ MOŻLIWE JEDYNIE GŁÓWNYM WEJŚCIEM DO JEDNOSTKI PENITENCJARNEJ  TJ. OD STRONY PARKU I ULICY KUSOCIŃSKIEGO .

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej