Mając na uwadze konieczność podjęcia działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2) oraz mając na uwadze zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego:

Począwszy od dnia 3 lipca 2021r. od godziny 0:00, na terenie Zakładu Karnego w Wojkowicach, na okres 7 dni wstrzymuje się nadal:

W ograniczonym stopniu udzielanie osadzonym widzeń tj.;

1.1 W widzeniu uczestniczą maksymalnie 2 osoby pełnoletnie lub osoba pełnoletnia z dzieckiem.

1.2 Widzenie trwa 60 minut i przypada jedno w miesiącu na osadzonego w każdym typie zakładu karnego (zamkniętego, półotwartego, otwartego).

1.3 Utrzymuje się nadal możliwość realizacji kontaktu z osobami bliskimi poprzez komunikator SKYPE, zgodnie z ustalonym przez dyrektora zakładu karnego porządkiem wewnętrznym

2) W ograniczonym stopniu odprawianie nabożeństw i posług religijnych tj.:

2.1 Liczba uczestniczących w sprawowaniu liturgii lub nabożeństw zależy od powierzchni kaplic, a także dedykowanych do tego typu pomieszczeń z zachowaniem zasady 75% obłożenia obiektu.

3) Ewentualne przedłużenie powyższych ograniczeń nastąpi na zasadach określonych w art. 247 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu organizacji widzeń znajdują się na stronie internetowej Zakładu Karnego w Wojkowicach w zakładce - dla interesantów - widzenia.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej