W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2). Biorąc pod uwagę zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego oraz stosując się do Zarządzenia 35/2020 Dyrektora Zakładu Karnego w Wojkowicach z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia się i przecięcia dróg szerzenia się wirusa COVID-19 (SARS-CoV-2) zarządza się, co następuje:

1. Od dnia 1 kwietnia 2020 r. od godziny 0:00, na terenie Zakładu Karnego w Wojkowicach wraz z Oddziałem Zewnętrznym w Ciągowicach, na okres 7 dni (z ewentualną możliwością przedłużenia o kolejne dni) , wstrzymuje się nadal:

- zatrudnienie osadzonych poza terenem jednostek penitencjarnych;

- udzielanie osadzonym widzeń;

- odprawianie nabożeństw i udzielanie posług religijnych.


2. Ewentualne przedłużenie ograniczeń wskazanych w pkt. 1, nastąpi na zasadach określonych w art. 247 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy.


3. Ograniczenia, o których mowa w pkt. 1, są niezbędne dla minimalizowania zagrożeń epidemiologicznych, wynikają z zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego i uwzględniają potrzebę ochrony życia i zdrowia osadzonych i ich rodzin, a także funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej.

 

4. Administracja Zakładu Karnego podejmie wszelkie możliwe do realizacji działania, dostosowane do swoich możliwości, mające na celu kompensację wprowadzonych ograniczeń, a osobom pozbawionym wolności zostaną m.in. poszerzone uprawnienia do utrzymywania kontaktów z najbliższymi za pomocą środków komunikacji internetowej oraz telefonicznej.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej