Przedstawiciele sądów, prokuratury, Policji i Straży Granicznej oraz kierownictwo i funkcjonariusze OISW Katowice i Zakładu Karnego w Wojkowicach spotkali się na seminarium dotyczącym wykonania kary pozbawienia wolności. Ta kolejna inicjatywa funkcjonariuszy Służby Więziennej organizowana pod patronatem Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Katowicach, odbyła się tym razem w ZK Wojkowice.

Ważne spotkanie i ważni goście

6 czerwca 2019 roku na terenie Zakładu Karnego w Wojkowicach odbyła się konferencja dotycząca realizacji czynności administracyjnych związanych z wykonywaniem tymczasowego aresztowania oraz kar i środków skutkujących pozbawieniem wolności oraz dokumentowania tych czynności.

Gospodarzem spotkania był Dyrektor ZK Wojkowice ppłk Paweł Golanka, a uczestniczyli w nim: Zastępca Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Katowicach ppłk Łukasz Górny, specjaliści OISW w Katowicach, przedstawiciele Sądów, Prokuratur, Policji i Straży Granicznej oraz kierownictwo i funkcjonariusze Zakładu Karnego w Wojkowicach.   

Doskonała współpraca

Na początku konferencji Dyrektor ZK w Wojkowicach ppłk Paweł Golanka przywitał zebranych oraz podziękował im za przybycie. Podkreślił, że znajdują się w największej jednostce penitencjarnej w okręgu katowickim i jednej z największych w kraju.

Następnie głos zabrał Z-ca Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Katowicach ppłk Łukasz Górny, który  zwracał uwagę na doskonałą współpracę zgromadzonych służb. Zaznaczył, że dobra komunikacja to klucz do sukcesu. Podziękował także za dotychczasowe współdziałanie na rzecz właściwego i stabilnego funkcjonowania państwa w realizacji tak ważnej misji, jaką jest bezpieczeństwo obywateli.

Wspólny cel

Celem spotkania było omówienie sposobów polepszenie i usprawnienie współpracy w zakresie czynności administracyjnych związanych z wykonywaniem tymczasowego aresztowania, a także przybliżenie warunków i specyfiki pracy funkcjonariuszy SW oraz wymiana doświadczeń i spostrzeżeń.

Prelekcję prowadzili specjaliści Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Katowicach: mjr Tomasz Faber i kpt. Łukasz Buława. Prelegenci omówili sprawy związane m. in.: z zaludnieniem jednostek penitencjarnych; ustalaniem rejonizacji osadzania oraz zasadami kierowania dokumentacji wykonawczych; z kwestią przyjęć osadzonych do jednostki oraz dokumentów stanowiących podstawę przyjęcia; z prawidłowością określania terminów stosowania i przedłużania aresztów tymczasowych; z wydawaniem do czynności procesowych i transportowanie skazanych; obliczaniem kary i zwalnianiem osadzonych.

Przedstawione zagadnienia spotkały się z zainteresowaniem i zrozumieniem słuchaczy.  Na zakończenie prowadzący zaprosili do wymiany spostrzeżeń i uwag w przedmiotowej sprawie. Uczestnicy konferencji podkreślali znaczącą rolę tego typu spotkań we właściwym realizowaniu własnych obowiązków służbowych.

Po zakończeniu spotkania Dyrektor Zakładu Karnego w Wojkowicach ppłk Paweł Golanka zaprosił chętnych do zwiedzenia jednostki penitencjarnej.

Tekst i zdjęcia: por. Grzegorz Kuciczek

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej