Jak co roku we wrześniu tysiące ludzi rozpoczyna edukację. 2 września 2019 nowy rok szkolny rozpoczął się również w Zakładzie Karnym w Wojkowicach.

Powitanie nowych słuchaczy odbyło się tradycyjnie na dziedzińcu placówki. W uroczystości inaugurującej rok szkolny 2019/2020 wzięli udział, m.in. Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego, pani mgr Mariola Szotek, zastępca Dyrektora ZK Wojkowice, mjr Krzysztof Jachim oraz Grono Pedagogiczne. Wszyscy życzyli zebranym sił, wytrwałości i obowiązkowości na czas kształcenia.

W tym roku szkolnym na zajęcia szkolne w CKU Wojkowice będzie uczęszczać 289 słuchaczy, którzy kształcić się będą w szkole podstawowej, liceum ogólnokształcącym oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych o specjalnościach: mechanik monter maszyn i urządzeń, ślusarz, elektromechanik, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, kucharz oraz klasie technik robót wykończeniowych w budownictwie.

Wojkowicka jednostka w pełni wykorzystuje szansę, jaką daje jej funkcjonujące na terenie placówki CKU. Funkcjonariusze ZK motywują skazanych do podjęcia nauki, wskazując im korzyści płynące ze zdobycia wykształcenia, zawodu i nowych kwalifikacji. Tym samym współpraca kadry penitencjarnej i szkolnej zapewnia właściwą realizację zadań określonych w przepisach. 

 

Tekst i zdjęcia: por. Grzegorz Kuciczek

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej