W CKU w Wojkowicach rozpoczyna się nabór na kolejny semestr nauki dla osób pozbawionych wolności z podgrupą P-2, P-3, M-2, M-3.

Oferta edukacyjna CKU w Wojkowicach kierowana jest do osób pozbawionych wolności, chcących uzyskać wykształcenie podstawowe, średnie lub zdobyć zawód. Prowadzimy nauczanie w Szkole Podstawowej, Liceum Ogólnokształcącym oraz na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych w zawodach: ślusarz, mechanik monter maszyn i urządzeń, kucharz, elektryk, elektromechanik oraz monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Obecnie w CKU w Wojkowicach naukę pobiera 273 osadzonych w celu uzyskania wykształcenia i zdobycia zawodu.

Od 1 września 2022 roku zapraszamy do CKU w Wojkowicach na następujące kierunki nauczania:  

Semestr I:
Szkoła Podstawowa kl. 7 - podbudowa 6 klasy szkoły podstawowej lub rozpoczęte
i nieukończone gimnazjum.

Semestr I:
Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy - podbudowa brak wymagań
zawód: Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

kwalifikacja BUD.11 Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych

Semestr I:
Technik robót wykończeniowych w budownictwie
1 kwalifikacja BUD.25 Organizacja , kontrola i sporządzanie kosztorysów

Prowadzony jest również nabór uzupełniający na wyższy semestr Liceum Ogólnokształcącego, podbudowa ukończony I semestr LO, Zasadnicza Szkoła Zawodowa lub rozpoczęte Technikum.

Tekst i zdjęcia: kpt. Grzegorz Kuciczek
Rzecznik Prasowy Dyrektora Zakładu Karnego w Wojkowicach

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej