Wizyta duszpasterska w Zakładzie Karnym w Wojkowicach.

Wyjątkowy kolędnik – wyjątkowa kolęda

            Okres Bożego Narodzenia to szczególny czas spotkań z rodziną, bliskimi i znajomymi. To też okres tradycyjnych odwiedzin duszpasterskich popularnie zwanych kolędami.  

            Dnia 23 stycznia 2019 r. do wojkowickiego zakładu karnego zawitał wyjątkowy kolędnik - Jego Ekscelencja Biskup Diecezji Sosnowieckiej - Ksiądz Grzegorz Kaszak, którego uroczyście przywitał Dyrektor Zakładu Karnego w Wojkowicach, mjr Paweł Golanka.  W corocznym spotkaniu z funkcjonariuszami Służby Więziennej i osadzonymi uczestniczył również Zastępca Dyrektora Okręgowego w Katowicach, mjr Łukasz Górny.

            Ksiądz Biskup Grzegorz Kaszak pobłogosławił zebranym oraz podzielił się z funkcjonariuszami SW i osadzonymi tym, co najcenniejsze, czyli Słowem Bożym. Zwrócił uwagę na miłosierdzie i skromność Nowonarodzonego Chrystusa, który przyszedł służyć, wybaczać i zbawiać.  To szczególne przesłanie miłości skierowane do każdego człowieka, nie eliminuje z tego grona nikogo. Tym samym staje się Dobrą Nowiną również dla tych, którzy potrzebują w życiu drugiej szansy, a więc i dla osadzonych w zakładach karnych.

Hej kolęda, kolęda!

            Słowo kolęda wywodzi się od pogańskiego zwyczaju świętowania pierwszego dnia miesiąca – calendae. Szczególnie uroczyście obchodzono calendae styczniowe. Wówczas śpiewano okolicznościowe piosenki z okazji spotkania się z przyjaciółmi i rodziną oraz obdarowywano się prezentami.

            Tradycyjne polskie kolędowanie stało się obowiązkowym elementem świąt Bożego Narodzenia. Zwyczajem uświęconym przez wieki spotykamy się na wspólnych śpiewaniu przez cały okres bożonarodzeniowy.

            Aby tradycji stało się zadość, wizytę Księdza Biskupa połączono z tradycyjnym kolędowaniem, w które włączyli się dyrektorzy i funkcjonariusze Zakładu Karnego w Wojkowicach oraz osadzeni w ww. jednostce. Śpiewom akompaniował Wojkowicki Zespół Bluesowy. Wszyscy zgromadzeni aktywnie włączyli się w śpiewanie popularnych pieśni o Narodzeniu Pańskim. Oprócz tradycyjnych kolędy zespół WZB zaprezentował pastorałki własnej kompozycji, które dostarczyły zebranym wielu wzruszeń oraz były okazją do refleksji.

Gdy ucichnie śpiew i zgasną lampy…

            Niesamowite spotkanie z Księdzem Biskupem oraz wspólne kolędowanie to zdecydowanie pokrzepiający moment dla skazanych. Wielu z nich bardzo pozytywnie wypowiadało się o tym, co wydarzyło się podczas tej wizyty. Osadzeni wskazywali szczególnie na nadzieję, którą przyniósł im Ksiądz Biskup. Podkreślali, że spotkanie z hierarchą kościelnym jest dla nich pewnego rodzaju dowodem na to, że nie zostali wykluczeni. Niektórzy zwracali uwagę na duchowe przeżycie tego czasu. Ich myśli można zamknąć w słowach ojca Franciszka Czarnowskiego:

 

A w sercu znów zamieszkał Ten, co w żłobie leży.

Przy Tobie nikną odległości.

Co szare - zmienia się w odświętne, tajemnicze.

Daj nam więcej dni takich, spragnionych miłości.

Niech świat przy żłóbku Twoim odmienia oblicze.

 

            Wdzięczni za tę wizytę, mamy nadzieję, że religijna forma resocjalizacji przyniesie realny wymiar w życiu skazanych.

Tekst i zdjęcia: por. Grzegorz Kuciczek

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej