9 grudnia 2022 roku po raz piąty odbyła się konferencja w ramach międzynarodowej Kampanii „Biała Wstążka”. Organizatorem uroczystej gali oraz całego wydarzenia był Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czeladzi, a akcję objął swoim patronatem burmistrz miasta Czeladzi Pan Zbigniew Szaleniec. W tegoroczną kampanię po raz drugi włączył się również Zakład Karny w Wojkowicach, który reprezentowali por. Magdalena Bartosiewicz oraz por. Andrzej Sokołowski.

Kampania „Biała wstążka” to ogólnoświatowa akcja mająca na celu powstrzymanie przemocy wobec kobiet. Jest ona prowadzona w kilkudziesięciu krajach. Kampania została zainicjowana przez mężczyzn i jest przede wszystkim do nich skierowana. Ma na celu rozpoczęcie dyskusji na temat przemocy wobec kobiet oraz wspieranie działań na rzecz jej przeciwdziałania. W tym roku po raz kolejny włączyła się wojkowicka Służba Więzienna.

W swoim wystąpieniu por. Magdalena Bartosiewicz - p.o. zastępca kierownika działu penitencjarnego w wojkowickiej jednostce penitencjarne zaprezentowała film przezentujący wywiad ze skazanym odbywającym dożywotnią karę pozbawienia wolności. Skazany w filmie podzielił sie z widzami swoimi refleksjami na temat jego przeżyć i wewnętrznej drogi przemiany. Kampania "Białej Wstążki" w tym roku trwała od 25.11.2022 r do 10.12.2022 r. 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej