Kolejny numer więziennego magazynu „Kalejdoskop” i kolejna grupa osadzonych, która ukończyła program

O projekcie

    Zakończyliśmy realizację projektu readaptacyjnego dla skazanych odbywających karę pozbawiania wolności w Zakładzie Karnym w Wojkowicach w ramach programu „Kalejdoskop”. Program realizowany był w pierwszym kwartale bieżącego roku, a ukończyło go 10 skazanych. Efektem programy jest pierwszy w tym roku numer magazynu „Kalejdoskop”. W kwartalniku znajduje się wiele praktycznych wiadomości związanych z funkcjonowaniem jednostki penitencjarnej, m. in. zapowiedzi ciekawych programów resocjalizacyjnych, powiadomienia o konkursach i turniejach, informacje dotyczące rekrutacji do CKU, a także wywiad z pracownikiem Fundacji Pomost i inne ciekawe artykuły. Wkład psychologa  zawiera elementy profilaktyki uzależnień, profilaktyki suicydalnej oraz praktyczne rady jak sobie radzić w trudnej sytuacji. Jeden cykl programu to około 13 spotkań, w ramach których prowadzone były prelekcje instruktażowe, spotkania motywacyjne, prezentacje, dyskusje redakcyjne oraz spotkania robocze. W trakcie minionej edycji odbywały się również indywidualne konsultacje i rozmowy z osadzonymi. Kwartalnik „Kalejdoskop” został powołany do istnienia w pierwszym kwartale 2021 roku. Do tej pory udało się wydać pięć numerów pisma. Każdy z numerów ma ok 18 stron i wydawany jest co trzy miesiące.

Założenia „Kalejdoskopu”

Niewątpliwie najważniejszym zadaniem zakładów karnych jest resocjalizacja osób pozbawionych wolności.   Podejmuje się zatem różnorodne działania mające na celu włączenie osadzonego do życia społecznego. Ww. program jest oparty na przekonaniu, że skazanym odbywającym różnorodne wyroki można pomóc oraz przywrócić ich do życia społecznego poprzez wyposażenie ich w wiedzę i umiejętności pozwalające na pracę nad sobą, a także dzięki motywacji do analizy popełnionych błędów i wyciągnięcia z nich wniosków. Ww. programie pisanie jest niejako formę radzenia sobie z negatywnymi emocjami i trudnymi doświadczeniami. To istotny cel tych oddziaływań. Proponowany program readaptacji osadzonych ma na celu wszechstronne oddziaływanie w środowisku osadzonych w formie twórczego działania: literackiego, artystycznego, technicznego, kulturalnego, psychologicznego, religijnego itp. Do programu zostali zakwalifikowani osadzeni, którzy stanowią zespół redakcyjny i pełnią różnorakie funkcje. Jest poeta, satyryk, rysownik, grafik, felietonista itp.  Praca zespołu redakcyjnego daje możliwość podzielenia się osobistymi doświadczeniami przy zachowaniu poczucia własnej wartości, potrzeby bycia pomocnym, jak i możliwości rozbudowywania własnego światopoglądu. W pracę kwartalnika angażują się również funkcjonariusze i pracownicy zakładu karnego, w tym: psycholog, nauczyciel CKU, wychowawca ds. kulturalno-oświatowych oraz wychowawca penitencjarny.

Program przyczynia się głównie do rozwoju osobowości skazanych, refleksji nad dotychczasowym życiem, wzrostu zainteresowania kulturą, sztuką, sportem, muzyką, wykorzystaniem czasu wolnego na pogłębienie życia wewnętrznego osadzonych oraz rozwoju ukrytych talentów. Ma również za zadanie poszukiwać w życiu osadzonych tego, co wartościowe i ciekawe, a także zmieniać  wewnętrzne nastawienie do świata oraz ich zewnętrzne zachowanie dlatego też ewidentnie ma charakter resocjalizacyjny.

Czasopismo „Kalejdoskop” jest skierowane do osadzonych odbywających karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Wojkowicach. Czynny udział w programie biorą osadzeni, którzy pod nadzorem wychowawcy zajmują się redagowaniem pisma. Taka formuła zajęć umożliwia osadzonym opanowanie dodatkowych umiejętności i lepiej przygotuje ich do powierzonego zadania.

Tekst i zdjęcia: kpt. Grzegorz Kuciczek

 

 

 

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej