Podtrzymywanie więzi z bliskimi w czasie odbywania kary pozbawienia wolności to jedno z najważniejszych zadań, które realizuje kadra penitencjarna. Niniejsza inicjatywa znalazła swoje źródło w CKU w Wojkowicach.

Uwaga!

 

Na terenie Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojkowicach

organizowany jest projekt

 

galeria  wystawowa

prac dzieci słuchaczy szkoły.

 

Planujemy zaprezentować prace

wykonane dowolną techniką na dowolny temat.

Mogą to być rysunki, malunki, kolorowanki, wycinanki, wyklejanki,

wiersze, opowiadania, komiksy i inne.

 

Przyjmujemy wszystkie prace, wykonane przez dzieci naszych słuchaczy.

Prace dzieci można wysyłać bezpośrednio na adres szkoły:

 

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojkowicach

ul. Jana III Sobieskiego 298

42-580 Wojkowice

 

Termin otwarcia galerii wystawowej w gablocie szkolnej

6 grudnia 2021 r. Mikołajki.

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej