Mszą świętą w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii w Wojkowicach rozpoczęła się uroczystość nadania sztandaru Zakładowi Karnemu w Wojkowicach.

Sztandar na 100-lecie Niepodległości

Pomysł nadania sztandaru dla Zakładu Karnego w Wojkowicach zrodził się w głowach funkcjonariuszy i pracowników jednostki. Doskonała okazją, aby idea nadania sztandaru miała niecodzienny wymiar jest przypadająca w tym roku okrągła rocznica 100-lecia Służby Więziennej oraz 100-lecia Niepodległości Polski. Pomysł został bardzo przychylnie przyjęty przez kierownictwo jednostki oraz wdrożony do realizacji. Hojność fundatorów oraz funkcjonariuszy i pracowników pomogła osiągnąć zamierzony cel.

Sztandar

Uroczystość nadania sztandaru poprzedziła msza święta, w czasie której biskup sosnowiecki ks. dr Grzegorz Kaszak dokonał poświecenia sztandar oraz udzielił błogosławieństwa wszystkim zgromadzonym funkcjonariuszom i pracownikom. Następnie z kościoła pw.  Wniebowzięcia Najświętszej Marii zaproszeni goście przemaszerowali do Miejskiego Ośrodka Kultury w Wojkowicach, gdzie odbyła się druga część uroczystości.

Goście

W ceremonii wręczenia sztandaru udział wzięli: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości  Michał Wójcik, poseł na Sejm RP - Waldemar Andzel, poseł na Sejm RP - Ewa Malik, Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Katowicach – płk Andrzej Baliński, Biskup Diecezji Sosnowieckiej - ks. dr Grzegorz Kaszak, Burmistrz Miasta Wojkowice – Tomasz Szczerba oraz przedstawiciele władz samorządowych i wojewódzkich, dyrektorzy jednostek penitencjarnych okręgu katowickiego, reprezentanci innych służb mundurowych.

 Zabierając głos wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik powiedział:

W Służbie Więziennej zatrudnionych jest ponad 27 tys. funkcjonariuszy, którzy codziennie wykonują trudną i niebezpieczną pracę. Za to powinnismy być im wdzięczni.

Ponad 1300 osadzonych

Zakład Karny w Wojkowicach jest zakładem karnym typu półotwartego dla odbywających karę po raz pierwszy z oddziałami:
- aresztu śledczego;
- zakładu karnego typu zamkniętego dla odbywających karę po raz pierwszy;
- zakładu karnego typu zamkniętego dla młodocianych;
- zakładu karnego typu zamkniętego dla recydywistów penitencjarnych;
- zakładu karnego typu półotwartego dla młodocianych;
- zakładu karnego typu półotwartego (z oddziałem terapeutyczny dla skazanych uzależnionych od alkoholu);
- zakładu karnego typu otwartego dla odbywających karę po raz pierwszy;
- zakładu karnego typu otwartego dla młodocianych.
W skład jednostki wchodzi również oddział zewnętrzny w Ciągowicach  typu półotwartego dla odbywających karę po raz pierwszy. Zakład Karny w Wojkowicach posiada łączną pojemność 1313 miejsc. W ramach działającego w jednostce oddziału terapeutycznego prowadzona jest terapia dla uzależnionych od alkoholu mężczyzn. Rocznie jest nią obejmowanych ok. 130 pacjentów. Na terenie więzienia działa również Centrum Kształcenia Ustawicznego, w którym słuchacze mają możliwość uzyskania wykształcenia: średniego, zawodowego lub gimnazjalnego. CKU jest ośrodkiem egzaminacyjnym w zawodach: elektryk, elektromechanik, ślusarz, mechanik - monter maszyn i urządzeń. Ilość osadzonych oraz mnogość typów i rodzajów zakładów karnych, mieszczących się w wojkowickiej jednostki sprawia, że jest ona miejscem, gdzie zatrudniona kadra codziennie musi stawiać czoła ogromnej ilości skomplikowanych zadań. Z całą pewnością nadanie sztandaru jest dla funkcjonariuszy i pracowników aktem niezwykle ważnym, pozwalającym im  z zaangazowaniem wykonywać swoją misję.

Tekst: sierż. Marcin Szymczyk

Zdjęcia: OISW Katowice i Arkadiusz Ławrywianiec

 

 

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej