Do wojkowickiej jednostki penitencjarnej wpłynęła informacja, iż jeden z uczestników VI edycji ogólnopolskiego dyktanda zajął III miejsce - serdecznie gratulujemy.

Coroczne zmaganiaortografią

Polscy więźniowie stanęli w szranki ortograficznych zmagań w ramach VI Ogólnopolskiego Dyktanda dla Osadzonych Czerwony Bór 2019. Doroczny konkurs tradycyjnie patronatem objęła Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży.

III miejsce dla uczestnika z ZK w Wojkowicach

To już kolejna edycja tej edukacyjnej imprezy, ale po raz pierwszy i z sukcesem udział w niej wzięli osadzeni z Zakładu Karnego w Wojkowicach. Ww. zostali przygotowani przez nauczyciela wojkowickiego CKU oraz wychowawcę - por. Grzegorza Kuciczka. Dyktando zostało zorganizowane
w budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojkowicach przy współpracy z nauczycielami tej placówki. W wydarzeniu wzięło udział 14 osadzonych. Jeden z nich zajął zaszczytne trzecie miejsce.

Statystyki
W tegorocznej edycji udział wzięły 32 jednostki penitencjarne, tj. 286 uczestników z aresztów i zakładów karnych. Z pewnością to dowód na to, że konkurs ortograficzny przygotowany przez funkcjonariuszy Służby Więziennej z Czerwonego Boru we współpracy z Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Łomży cieszy się niesłabnącą popularnością. W ramach obecnej, VI edycji rozstrzyganej na przełomie roku Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży przygotowała tekst pt. „Jak zostać mistrzem?”. Dyktando - w formie zapisu audio - trafiło do wszystkich zainteresowanych jednostek penitencjarnych. W ustalony dzień nadzorujący przebieg funkcjonariusze przeprowadzili sprawdzian ortograficzny w swoich zakładach. Z informacji nadesłanych przez organizatorów wiadomo, że najmniej błędów (3) popełnił osadzony z Zakładu Karnego w Barczewie i tym samym został Mistrzem Ortografii. Zakład Karny w Czerwonym Borze, a właściwie jeden z osadzonych odbywających tam karę, zajął miejsce drugie. Zwycięzcom gratulujemy.

Tekst i zdjęcia: por. Grzegorz Kuciczek.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej