W dniu 15.01.2023r. Odbyło się uroczyste kolędowanie w Kościele Rzymskokatolickim pw. Wniebowzięcia NMP w Wojkowicach, w którym brali udział funkcjonariusze Zakładu Karnego w Wojkowicach oraz osadzeni współtworzący zespół muzyczny. Sprzedawane były płyty z nagranymi przez ww. zespół kolędami. Za zebraną kwotę zostały zakupione najpotrzebniejsze produkty, które Funkcjonariusze Zakładu Karnego przekazali do siedziby Hospicjum Cordis w Katowicach. Przypomnijmy, że Hospicjum Cordis w Katowicach prowadzi pełną i profesjonalną opiekę hospicyjną nad chorym i jego rodziną.

Szczególnie trudnym zadaniem dla wspólnoty Hospicjum jest opieka nad umierającym w domu dzieckiem. Hospicjum stara się stworzyć klimat nadziei i zaufania poprzez szanowanie indywidualności i odrębności potrzeb dziecka, zachęcania rodziców do omawiania lęków, rozmawianie z nimi w otwarty sposób o chorobie i śmierci, empatia i stałe towarzyszenie dziecku i rodzinie. Podstawą jest właściwa edukacja i czynne włączenie jej do opieki. Postępowanie to podnosi poczucie kompetencji rodzicielskich i umacnia wspólnotę rodzinną. Podczas trwania opieki hospicyjnej w domu, rodzina zaczyna dostrzegać podstawowe korzyści z niej wynikające m.in. dziecko jest otoczone właściwą opieką, przebywa w domu, w bezpiecznym otoczeniu, całodobowa opieka stawia sobie za najważniejszy cel poprawę jakości życia dziecka.

 

Pracownicy Hospicjum Cordis w Katowicach składają najserdeczniejsze podziękowania wszystkim funkcjonariuszom za hojność i pamięć.
Zostaliśmy zapewnieni, że wszystkie zebrane rzeczy zostaną wykorzystane, by zadbać o komfort podopiecznych przebywających w Hospicjum.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej