I Ogólnopolski Konkurs Na Plakat Promujący Przegląd Muzyki Więziennej „Blues zza krat” – rozstrzygnięty

Kolejna inicjatywa wojkowickich więzienników.

Od lat w Zakładzie Karnym w Wojkowicach organizowany jest Ogólnopolski Przegląd Muzyki Więziennej „Blues zza krat”. Od tego roku festiwalowi towarzyszyć będzie konkurs na plakat promujący ww. wydarzenie muzyczne.

U podstaw tej inicjatywy znalazło się przekonanie, iż ludzie w różnoraki sposób komunikują swoje uczucia, przeżycia, myśli czy wartości. Niektórzy wyrażają siebie poprzez muzykę prezentowaną publiczności podczas imprez muzycznych, inni potrzebują odmiennych form twórczości. Zakład Karny w Wojkowicach - jako gospodarz kultowego już festiwalu „Blues zza krat” – postanowił umożliwić skazanym pokazanie swego talentu, pomysłowości i kreatywności w konkursie plastycznym. Inicjatywa ta łączy dwie korzyści: z jednej strony uczestnicy konkursu mogą prezentować swą twórczość i rywalizować z innymi, z drugiej – „Blues zza krat” zyskuje projekt plakatu promocyjnego na dany rok.

Konkurs został zorganizowany przez Dyrektora Zakładu Karnego w Wojkowicach we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Wojkowicach. Patronat honorowy nad pierwszą edycją Ogólnopolskiego Konkursu Na Plakat Promujący Przegląd Muzyki Więziennej „Blues zza krat” objął Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Katowicach.

By zwyciężył najlepszy…

Pierwszy Ogólnopolski Konkurs na Plakat Promujący Festiwal „Blues zza krat” został ogłoszony w lutym br. Ilość uczestników przeszła najśmielsze oczekiwania organizatorów. Z całej Polski do Wojkowic spłynęło 40 prac. Jak powiedział organizator imprezy: „ To wielka radość i zaskoczenie, że pierwsza edycja tego konkursu plastycznego wywołała tak mocny odzew ze strony skazanych w całej Polsce. Serdecznie dziękuję twórcom, ale i wychowawcom, którzy motywowali osadzonych do tej formy aktywności”.

15.06.2021 roku I Ogólnopolski Konkurs na Plakat Promujący Festiwal „Blues zza krat” został rozstrzygnięty. Do współpracy w jury zaproszono specjalistów: Panią Anetę Zasłuchę z Galerii Sztuki Współczesnej BWA w Katowicach, Panią Barbarę Pawlak - Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Wojkowicach oraz Panią Urszulę Czerkawską - nauczyciela sztuki w Szkole Podstawowej nr 3 w Wojkowicach.

Dyrektor Zakładu Karnego w Wojkowicach – ppłk Krzysztof Jachim – powitał członków jury. W swoim słowie wstępnym zwrócił uwagę na wielką wartość tego typu inicjatyw, szczególnie w czasie pandemii. Podziękował organizatorowi i jury za pracę, a uczestnikom za zaangażowanie.

The winner is…

Tegorocznym zwycięzcą I Ogólnopolskiego Konkursu Promującego Festiwal „Blues zza krat” został osadzony z AŚ we Wrocławiu Drugie miejsce przypadło skazanemu z ZK w Herbach natomiast trzecie miejsce zajął osadzony z ZK w Wojkowicach. Ponadto jury przyznało jedno wyróżnienie dla skazanego z Zakładu Karnego w Nowogrodzie Dobrzańskim – Krzywańcu.

Poziom artystyczny prac konkursowych podsumowała Pani Aneta Zasłucha: „Wybór prac był bardzo trudny, ponieważ prace są na wysokim poziomie przez co miałyśmy trudność w wyborze poszczególnych miejsc. Plakat w swojej formie ma komunikować i te wszystkie wartości formalne muszą być w nim zawarte, z drugiej strony ważna jest ich wartość estetyczna, która w ocenianych pracach była na bardzo wysokim poziomie. ”

Warto zauważyć, iż zwycięzcami tej inicjatywy można spokojnie nazwać wszystkich uczestników, ponieważ propozycja ta niesie również ze sobą walory resocjalizacyjne. Dzięki udziałowi w ww. przedsięwzięciu osadzeni mieli okazję inaczej popatrzeć na siebie samych, mogli dostrzec swoje atuty, zdolności, poczuć satysfakcję z ciężkiej pracy i dobrze wykonanego zadania. Gratulujemy!

Ale to jeszcze nie wszystko.

W najbliższym czasie prace konkursowe zostaną zaprezentowane osadzonym i funkcjonariuszom wojkowickiej jednostki penitencjarnej, którzy przyznają nagrodę publiczności.

Tekst i zdjęcia: por. Grzegorz Kuciczek

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej