Festiwal muzyki bluesowej organizowany przez funkcjonariuszy wojkowickiej jednostki penitencjarnej jest stałym punktem działalności kulturalno-oświatowej. Jego wydźwięk doskonale wkomponowuje się w proces resocjalizacji skazanych, a wieloletnia historia czyni festiwal wyjątkowym.

Po raz XXI

Tegoroczna impreza zgromadziła na scenie osiem zespołów i dwóch solistów. Prezentowany repertuar cieszył się dużym aplauzem zaproszonych gości oraz skazanych zasiadających jako publiczność obserwująca zmagania więziennych muzyków. W rywalizacji o miano najlepszego wykonawcy więziennej muzyki bluesowej zaprezentowały się zespoły i soliści z jednostek penitencjarnych z Raciborza, Strzelec Opolskich, Nysy, Głogowa, Jastrzębia Zdroju, Zabrza oraz Wojkowic.

Goście

Swoją obecnością tegoroczny festiwal zaszczycili: Z-ca Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Katowicach ppłk Łukasz Górny, przedstwiciel Centralnego Zarządu Służby Więziennej mjr Mirosław Radliński, Prokurator Okręgowy Pani Beata Ciepla-Czapla, Sekretarz Miasta Wojkowice Pani Edyta Cichoń, Z-ca Komendanta Komisariatu Policji w Wojkowicach kom. mgr Cezary Pawlik.

Tak było

Uroczystego otwarcia festiwalu dokonał Dyrektor wojkowickiej jednostki penitencjarnej, ppłk Paweł Golanka, w czasie swojego wystąpienia powitał zaproszonych gości oraz wszystkim zgromadzonym życzył wielu wrażeń w czasie rywalizacji wykonawców na scenie.

Odczytane zostały złożone na ręce Dyrektora wojkowickiej jednostki penitencjarnej festiwalowe życzenia Z-cy Dyrektora Generalnego Służby Więziennej  płk Grzegorza Fedorowicza, który w swoich słowach przywołał myśli Andrzeja Majewskiego: " Człowiek, gdy ma wybór, wybiera zwykle dobro. Zło wybiera wtedy, gdy wydaje mu się, że nie ma wyboru".

Gwiazdą XXI festiwalu muzyki bluesowej był zespół "KSW 4 Blues", który zaprezentował wojkowickim skazanym swój dorobek muzyczny.

Po ciężkich obradach jury w składzie: Pani Barbara Pawlak, Pan Andrzej Matysik, Pan Piotr Czuja, Pan Piotr Zalewski wyłoniło zwycięzcę tegorocznego festiwalu, którym okazał się zespół muzyczny z Zakładu Karnego w Raciborzu, drugie miejsce w festiwalowej rywalizacji przypadło skazanym z ZK Nysa a zdobywcami trzeciego miejsca okazał się zespół „Modus” z ZK w Strzelcach Opolskich. Jury przyznało jedno wyróżnienie dla solisty z Zakładu Karnego w Głogowie.

Sami skazani biorący udział w imprezie podkreślali, że możliwość zaprezentowania swojej twórczości przed licznie zgromadzoną publicznością daje im wiele satysfakcji i motywuje do dalszego rozwoju. Na zakończenie  skazani biorący udział w muzycznej rywalizacji w podziękowaniu za możliwość uczestnictwa przekazali pamiątkowe plakaty promujące XXI festiwal muzyki bluesowej opatrzone podpisami wszystkich wykonawców biorących udział w muzycznych zmaganiach.

Tekst i zdjęcia: sierż. Marcin Szymczyk

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej