W CKU w Wojkowicach rozpoczyna się nabór na kolejny semestr nauki dla osób pozbawionych wolności z podgrupą P-2, P-3, M-2, M-3. Naszą ofertę edukacyjną kierujemy do osadzonych, którzy chcą uzyskać wykształcenie średnie lub zdobyć zawód.

Nowe otwarcie

Rekrutacja do CKU rozpoczęta. Po raz kolejny ludzie w różnym wieku, z niejednolitymi możliwościami, o odmiennych aspiracjach i motywacjach rozważać będą, czy warto podjąć dalszą naukę. Dzięki bardzo dobrej współpracy nauczycieli, wychowawców i całej kadry penitencjarnej kolejni osadzeni w Wojkowicach mają szansę na nowe otwarcie w swoim życiu. Potrzeba prowadzenia nauczania więźniów jest wpisana w szeroko pojęty proces resocjalizacji i umożliwia zdobycie wykształcenia, co z kolei jest dla osadzonych szansą na skuteczną readaptację społeczną. Współpraca Centrum Kształcenia Ustawicznego z Zakładem Karnym w Wojkowicach w ramach programu "Praca dla więźniów" poprzez łączenie nauki w szkole z pracą przyczynia się do odpowiedniego przygotowania skazanych do życia na wolności.

Nasza oferta

Od 1 września 2021 roku uruchomione zostają 2 oddziały klasowe w następujących kierunkach kształcenia:

- KKZ, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie BUD.11 – semestr 1

- KKZ, technik robót wykończeniowych w budownictwie BUD.25 - semestr 1

oraz kontynuowane kierunki nauczania, wymienione poniżej:

- Szkoła Podstawowa dla Dorosłych, klasa 8 semestr 1,

- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, klasa 2 semestr 4A  i 4B,

- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych – klasa 3 semestr 6,

- KKZ, mechanik monter maszyn i urządzeń MEC.03 – semestr 2,

- KKZ, ślusarz MEC.08, semestr 2,

- KKZ, kucharz HGT.02, semestr 2A i semestr 2B,

- KKZ, elektryk ELE.02, semestr 2,

- KKZ, moner sieci i instalacji sanitarnych BUD.09, semestr 2,

- KKZ, mechanik monter maszyn i urządzeń MEC.03 – semestr 3,

- KKZ, ślusarz MEC.08, semestr 3.

 

Zatem zapraszamy, rekrutacja trwa na pierwsze semestry nauczania!!!

Tekst i zdjęcia: por. Grzegorz Kuciczek
Rzecznik Prasowy Dyrektora Zakładu Karnego w Wojkowicach

 

 

 

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej