Po raz kolejny gościliśmy uczniów zainteresowanych specyfiką pracy funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych często gości w naszych progach i zapoznaje się z codziennością i specyfiką pracy funkcjonariuszy Służby Więziennej. Uczniowie przyjeżdżają na zajęcia teoretyczne i praktyczne do naszej jednostki, uczą się , zadają pytania, planują swoją przyszłość. Może nawet w naszych szeregach.

Znacznie większą ciekawostką jesteśmy dla młodszych dzieci, tych ze szkół podstawowych. Rodzice niektórych z nich są naszymi funkcjonariuszami lub pracownikami. Jakieś pojęcie o takiej służbie jak nasza mają, ale ich koledzy i koleżanki są nas ciekawi. A jak wiadomo, najlepiej dowiadywać się u źródła. Dlatego też nauczyciele oraz dyrekcja Szkoły Podstawowej Nr 1 ze Złocieńca postanowiła wyjść naprzeciw oczekiwaniom uczniów i zwróciła się z prośbą o umożliwienie wycieczki na teren naszej jednostki dla uczniów klas V.

Wycieczka odbyła się w dniu 30 kwietnia. Spotkanie z uczniami miało część teoretyczną i praktyczną. Pierwsza część poświęcona została na zapoznanie uczniów z podstawowymi zadaniami naszej formacji. Zajęcia poprowadziła ppor. Emila Zalewska, przedstawiając przygotowaną krótką prezentację i przy okazji odpowiadając na zadawane pytania.

Z naszej praktyki z pracy z młodymi ludźmi wynika, że największe ich zainteresowanie budzi to, do czego mają ograniczony dostęp. Nic dziwnego zatem, że największe emocje wzbudziła możliwość zapoznania się z podstawowymi środkami przymusu bezpośredniego i środkami ochrony osobistej. Sprzęt jakim posługują się na co dzień funkcjonariusze stanowił dla dzieci niesamowitą atrakcję. Uczniowie sprawdzili także, pod nadzorem funkcjonariusza działu ochrony, skuteczność środków ochrony osobistej w praktyce.

Zamysłem wychowawców przygotowujących program spotkania było także zapoznanie dzieci z zagrożeniami, które mogą spotkać na swojej drodze. Szczególny ich rodzaj to środki odurzające, w tym narkotyki. Są one łatwo dostępne w warunkach wolnościowych, a i wielu osadzonych próbuje zdobyć je na różne sposoby. Jedną z metod zapobiegania próbom pozyskiwania ich przez osadzonych jest wykorzystanie w naszej służbie psów specjalnych. Przygotowany pokaz pracy psa specjalnego cieszył się dużym zainteresowaniem i stanowił dodatkową atrakcję spotkania.

Mamy nadzieję, że udało nam się spełnić oczekiwania naszych młodych gości i zaspokoić choć w części ich wielką ciekawość świata.

 

Tekst: por. Dorota Zwolańska

Zdjęcia: por. Piotr Fuk

 

 

https://www.dsi.net.pl/wszystkie-wiadomosci/item/8877-mlodziez-dowiadywala-sie-jak-wyglada-praca-funkcjonariusza-sluzby-wieziennej

 

 

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej