25 lipca w siedzibie jednostki odbyło się spotkanie Dyrektora Zakładu Karnego w Wierzchowie mjra Radosława Pewniaka z właścicielem firmy Zutto Ryszardem Rosochowatym .

Podczas spotkania omawiano kwestie rozszerzenia oferty zatrudnieniowej dla osób pozbawionych wolności. Dotychczasowa współpraca rozwija się na tyle satysfakcjonująco, że firma zainteresowana jest przedłużeniem umów oraz zwiększeniem liczby skazanych pracujących odpłatnie. Zutto zajmuje się odzyskiem surowców z materiałów segregowanych, produkcją wyrobów i tworzyw sztucznych oraz sprzedażą odpadów i złomu. Zatrudnia osadzonych odbywających karę w zakładzie typu półotwartego.

 

tekst,zdjęcia: mjr Violetta Patrzyńska

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej