Wraz z rozbrzmieniem pierwszego dzwonka w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Pamięci Ofiar Terroryzmu 11 września 2001 roku w Kaliszu Pomorskim uczniowie zostali zapoznani z nową ofertą edukacyjną.

W ramach istniejącej klasy mundurowej, w program szkolenia włączone zostały zagadnienia penitencjarne.

W dniu 01 września w siedzibie Zakładu Karnego podpisane zostało Porozumienie o współpracy pomiędzy jednostką a szkołą ponadimnazjalną w Kaliszu Pomorskim. Celem współpracy jest m.in.zapoznanie z rolą i zadaniami Służby Więziennej oraz jej miejsca w państwowym systemie bezpieczeństwa, kształtowanie postawy akceptacji dla roli Służby Więziennej, gruntowne zapoznawanie z współczesnym modelem wykonywania kary pozbawienia wolności ,wpływanie na patriotyczne wychowanie młodzieży, wzbudzanie i rozwijanie predyspozycji do służby w formacjach mundurowych, a także organizowanie wspólnych przedsięwzięć o charakterze patriotycznym i obywatelskim. Zajęcia edukacyjne odbywać się będą na terenie zakładu karnego, a także w formie wyjazdowej i warsztatowej. Nie jest nowością fakt, że tzw.żywe lekcje (warsztaty, lekcje w terenie, bezpośredni kontakt z wykładanymi zagadnieniami w formie praktycznej) mają ogromny walor edukacyjny i wychowawczy.

Z drugiej strony przedstawiciele Zakładu Karnego będą mieli możliwość uczestnictwa w konferencjach, szkoleniach i spotkaniach z zakresu edukacji o bezpieczeństwie, historii,prawie itp.

Tradycja klasy mundurowej kaliskiego liceum jest długa, sięga już siedemnastu lat, dotychczas opierała się na współpracy głównie z wojskiem, stopniowo rozszerzanej o inne instytucje działające na rzecz bezpieczeństwa. Dyrekcja Zakładu Karnego w Wierzchowie z satysfakcją dołącza się do obywatelskiego wychowywania młodych pokoleń.

 

tekst: mjr Violetta Patrzyńska

zdjecie: mł.chor.Łukasz Szemiel

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej