Po raz kolejny obchodzony jest w Polsce ustanowiony przez Międzynarodowy Czerwony Krzyż Światowy Dzień Pierwszej Pomocy, wypadający w drugą sobotę września.

Edukacja w tym zakresie jest potrzebna na każdym etapie życia, zarówno wśród dzieci i młodzieży, różnych środowisk pracowniczych, jak i m.in. wobec osób odbywających karę pozbawienia wolności. Jest to kluczowa umiejętność, która może znaleźć zastosowanie w nieprzewidzianych sytuacjach. Ze statystyk wynika, że 70% przypadków zatrzymania akcji serca ma miejsce poza szpitalem (najczęściej w domu), zazwyczaj towarzyszą temu jacyś świadkowie, zaś resuscytacja oddechowo-krążeniowa zwiększa możliwość przeżycia poszkodowanego. Wiele osób wciąż nie zna zasad udzielania pierwszej pomocy, a ci, którzy mają wiedzę, obawiają się przystąpić do działania z różnych powodów. Tymczasem potrzeba kilku prostych czynności, by uratować ludzkie życie.

W Zakładzie Karnym w Wierzchowie cyklicznie odbywają się szkolenia z zakresu pierwszej pomocy, którymi obejmowane jest możliwie szeokie gremium osadzonych.  W ostatnim czasie szkolenia prowadził szer.Jarosław Tarnowski, który zasilił szeregi naszej służby od niedawna. Jest on wykwalifikowanym ratownikiem medycznym, z wieloletnim doświadczeniem pracy w ratownictwie, instruktorem szkoleń i opiekunem Grupy Ratownictwa Medycznego Rescue Team w Czaplinku. Prowadząc szkolenia dla osadzonych wykorzystuje swoja wiedzę praktyczną, jednocześnie uwrażliwiając na aspekt moralny , ludzki, ale także prawny pomocy drugiemu człowiekowi.

Tematyka pierwszej pomocy jest również elementem szkoleń zawodowych organizowanych w ramach Programu Edukacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Jak wykazuje doświadczenie i opinie uczestników, takie wielomodułowe szkolenia, poprzez swoją różnorodność tematyczną oraz atrakcyjność są cenione i istotnie uzupełniają poziom umiejętności i wiedzy osadzonych.

Światowe Dni Pierszwej Pomocy stały się okazją do przypomnienia , że w każdej chwili możemy znaleźć się w takiej sytuacji. Poprzez szkolenia, pokazy slajdów emitowane w radiowęźle, wydawane materiały edukacyjne, prowadzimy edukację prozdrowotną i pro-life.

 

Tekst,zdjęcia : mjr Violetta Patrzyńska

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej