" Zatrudnienie skazanych jest jednym z podstawowych aspektów działalności jednostek penitencjarnych. Zaraz po zapewnieniu bezpieczeństwa i ochrony społeczeństwa, co jest podstawowym zadaniem Służby Więziennej" - takimi słowami rozpoczął odprawę Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Koszalinie ppłk Piotr Warenik.

Polityka ministerialna skierowana jest na wzrost odsetka więźniów pracujących, budowę hal produkcyjnych i tworzenie nowych miejsc pracy. Współczesny zakład karny oprócz programów resocjalizacyjnych, terapii, zajęć kulturalno-oświatowych oferuje osobom pozbawionym wolności praktykę zawodową. W dniu dzisiejszym tj. 07.04.2017r., odbyła się odprawa służbowa w której uczestniczyli dyrektorzy jednostek okręgu koszalińskiego, kierownicy penitencjarni oraz funkcjonariusze zajmujący się zatrudnieniem osadzonym. Miała ona na celu wypracowanie wspólnych oddziaływań wychowawczych motywujących skazanych do podejmowania pracy, analizę struktury zatrudnienia w okręgu jak i poszczególnych jednostkach, omówienie dotychczasowych doświadczeń na tym polu oraz problematyki związanej z nowelizacją KKW w zakresie wynagrodzenia skazanych. Wyznaczono też aktualne kierunki działań penitencjarnych.

Wg danych przedstawionych przez specjalistę OISW kpt.Grzegorza Michalaka okręg koszaliński obecnie prezentuje najwyższy poziom zatrudnienia odpłatnego w skali kraju. Pod względem analizy poszczególnych kryteriów zatrudnienia (odpłatnego, nieodpłatnego,odsetka w stosunku do ogółu populacji itp) plasujemy się zaś na trzecim miejscu. Jest to wynikiem wzmożonej pracy wszystkich funkcjonariuszy zaangażowanych w proces stopniowego rozszerzania ofert pracy, wzrostu ich liczebności i rożnorodności.

Trzeba również powiedzieć, że po kilkuletnim okresie , kiedy to w rzeczywistości penitencjarnej pracy było jak na przysłowiowe lekarstwo, wprowadzanie tych zmian napotyka na rozmaite trudności, zwłaszcza w mentalności osób odbywających karę. Sprawdzone sposoby ich przezwyciężania, motywowania wychowawczego omówił w swoim wystąpieniu Zastępca Dyrektora wierzchowskiej jednostki mjr Patrycjusz Uchroński.

Podsumowując odprawę Dyrektor Okręgowy wyraził nadzieję, że w wyniku wspólnych wysiłków funkcjonariuszy Służby Więziennej, pracodawców oraz wsparcia szerszego gremium społecznego wypracujemy sytuację , kiedy to odbywanie kary pozbawienia wolności będzie jednoznaczne z aktywnością zawodową, a żaden osadzony nie będzie miał wątpliwości, że w więzieniu się pracuje.

 

Tekst, zdjęcia mjr Violetta Patrzyńska

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej