W Komendzie Głównej Straży Granicznej odbyła się uroczystość z okazji wręczenia Odznak Honorowych PCK oraz pamiątkowych dyplomów uznania.

Na uroczystość zaproszony został Przewodniczący Zespołu ds. Popularyzacji Honorowego Krwiodawstwa w Służbie Więziennej st. sierż. Bartłomiej Muryn.

Odznaki Honorowe PCK i dyplomy uznania wręczył Przewodniczący Krajowej Rady Honorowego Krwiodawstwa PCK pan  Sławomir Kaczyński oraz Komendant Główny Straży Granicznej gen. dyw. SG Tomasz Praga.

Uroczystość została połączona ze spotkaniem Zespołu ds. Krwiodawstwa w Straży Granicznej, na którym omówiona została akcja Nasza Krew - Nasza Ojczyzna oraz rozwój ruchu Krwiodawstwa w służbach mundurowych.


 

Tekst: st. sierż. Bartłomiej Muryn

zdjęcia: źródło - Komenda Główna Straży Granicznej

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej