O tym jak cenna jest krew i jak ważne jest stałe odnawianie jej zapasów członkowie klubu HDK ,, Kropla Krwi” przy NSZZFiPW w Wierzchowie , po raz kolejny rozmawiali z uczniami.

Prezes Klubu, a zarazem Przewodniczący Zespołu Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Służbie Więziennej st. sierż. Bartłomiej Muryn oraz kpr. Ewelina Cichoń, kontynuując rozpoczętą akcję promowania krwiodawstwa wśród najmłodszych, spotkali się z uczniami Szkoły Podstawowej Nr 1 w Złocieńcu.

Na początku spotkania przedstawiona została krótka specyfika pracy w zakładzie karnym oraz zadania Służby Więziennej. Było to wyjście naprzeciw oczekiwaniom uczniów, którzy zadawali wiele pytań i byli zaciekawieni tym, jak nasza praca wygląda i na czym polega.

W dalszej części spotkania głównym tematem było krwiodawstwo. Sukcesem zakończyła się próba odpowiedzi na pytanie : Dlaczego , tak ważne jest by oddawać krew ?

Uczniowie chętnie uczestniczyli w zajęciach, odpowiadali na pytania i zadawali kolejne. Cieszy umacniająca się , w młodych przecież ludziach, świadomość chęci i potrzeby niesienia pomocy.

Pozostajemy w nadziei, że utrwali się na tyle, by w przyszłości powitać nowych członków w gronie honorowych dawców krwi.

 

 

Tekst: kpr. Ewelina Cichoń

Zdjęcia : zbiory prywatne

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej