Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, to obecnie jedno z najmłodszych świąt państwowych. Obchodzony jest w Polsce w dniu 2 maja.

Święto ustanowił Sejm, w dniu  20 lutego 2004 roku Ustawą o zmianie ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej, podpisanej przez Prezydenta RP 16 marca 2004 r.
Polskie barwy narodowe kształtowały się na przestrzeni wieków i mają, jako jedne z nielicznych w świecie, pochodzenie heraldyczne. Wywodzą się z barw herbu Królestwa Polskiego i herbu Wielkiego Księstwa Litewskiego. W symbolice polskiej flagi biel pochodzi od bieli orła, będącego godłem Polski, i bieli Pogoni - rycerza galopującego na koniu, będącego godłem Litwy. Oba te godła znajdują się na czerwonych tłach tarcz herbowych. Na fladze biel jest zawsze u góry, ponieważ w polskiej heraldyce ważniejszy jest kolor godła niż tła.

Barwy biała i czerwona zostały uznane za narodowe po raz pierwszy w dniu 3 maja 1792 r. w rocznicę uchwalenia Ustawy Rządowej, czyli Konstytucji 3 Maja.

7 lutego 1831 roku Sejm Królestwa Polskiego uchwalił specjalną ustawę dotyczącą kodyfikacji barw polskiej flagi :
,, Izba Senatorska i Izba Poselska po wysłuchaniu Wniosków Komisji Sejmowych, zważywszy potrzebę nadania jednostajnej oznaki, pod którą winni się łączyć Polacy, postanowiły i stanowią:

Artykuł 1.

Kokardę Narodową stanowić będą kolory herbu Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego, to jest kolor biały z czerwonym.

Artykuł 2.

Wszyscy Polacy, a mianowicie Wojsko Polskie te kolory nosić mają w miejscu gdzie takowe oznaki dotąd noszonymi były.

Przyjęto na posiedzeniu Izby Poselskiej dnia 7 lutego 1831 roku.”

Przyjęte przez Sejm barwy rozpowszechniły się bardzo szybko i towarzyszyły Polakom we wszystkich ważnych wydarzeniach. Były symbolem państwa, które nie istniało i narodu, który pod tymi barwami wybijał się na niepodległość. W 1919 roku biel i czerwień uznano oficjalnie za barwy państwowe.
Ustawa z 1980 r. zabraniała wywieszania flagi w dni inne niż świąteczne. Stąd też pojawiła się potrzeba zmiany. Od 2004 roku, od nowelizacji przez Sejm ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej, symbole narodowe można uwidaczniać bez ograniczeń. Oznacza to, że mogą być one  użyte kiedy tylko chcemy. Jest tylko jeden warunek, bardzo istotny - otoczyć je należy czcią i szacunkiem.

Tekst, zdjęcia: kpt. Dorota Zwolańska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej