W Zakładzie Karnym w Wierzchowie odbyła się kolejna edycja kampanii społecznej Służby Więziennej ,, Bezpieczni w służbie i w pracy – czyli jak pracować z trudnym podopiecznym”.

Służba Więzienna jako jedyna spośród formacji mundurowych na co dzień zajmuje się trudnymi podopiecznymi. Praca kadry penitencjarnej polega na stałym kontakcie z osobami nieprzestrzegającymi norm prawnych i społecznych, zaburzonymi, częstokroć roszczeniowymi, które mają wypracowane i utrwalone niewłaściwe mechanizmy reagowania na sytuacje trudne. Proces resocjalizacji wobec osób reagujących na podejmowane wobec nich działania wrogo i niejednokrotnie agresywnie, wymaga znacznej odporności psychicznej, wytrwałości w dążeniu do celu, a przede wszystkim podbudowy z nabytej wiedzy i wypracowywanych umiejętności. Funkcjonariusze naszej formacji uczą się szybkiego reagowania na mogące w każdej chwili wystąpić zagrożenia ze strony osadzonych, zdobywając w ten sposób doświadczenie w pracy z trudnymi podopiecznymi, którym możemy i dzielimy się z przedstawicielami innych profesji również narażonych na ryzyko spotkania agresywnego i roszczeniowego klienta.

Na przygotowanych zajęciach gościliśmy pracowników Urzędu Miejskiego oraz Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z Czaplinka. Część teoretyczną, w formie zajęć warsztatowych poprowadziły kpt. Ewelina Mężydło, starszy psycholog działu penitencjarnego oraz szer. Joanna Lisiecka, młodszy psycholog działu penitencjarnego. Rzeczowo i profesjonalnie zdefiniowany został trudny klient oraz czynniki, które wpływają na powstawanie sytuacji mogących przerodzić się konfliktowe, a także proste i skuteczne sposoby radzenia sobie z roszczeniowym i nastawionym agresywnie petentem .

Część praktyczną, uwzględniającą elementy samoobrony zrealizowali funkcjonariusze Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej OISW w Koszalinie sekcja Wierzchowo.

Naszym zadaniem było wyposażenie pracowników administracji publicznej w podstawową wiedzę i umiejętności mogące pomóc im w bezpieczniejszym wykonywaniu swoich codziennych obowiązków. Cieszymy się z bardzo pozytywnego odbioru zaproponowanych zajęć oraz wyrażanej chęci kontynuowania spotkań i wspólnych szkoleń.

 

Tekst: por. Dorota Zwolańska

Zdjęcia: por. Dorota Zwolańska,

             szer. Joanna Lisiecka

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej