Pod takim hasłem odbyła się uroczysta konferencja zorganizowana przez Zespół Kuratorów w Sądzie Rejonowym w Drawsku Pomorskim.

Konferencja odbyła się 17 września 2019 r. w sali kinowej drawskiego ośrodka kultury. Patronat nad uroczystością objął Prezes Sądu Rejonowego w Drawsku Pom. Robert Kucharski. W bieżącym 2019 roku obchodzimy 100-lecie powołania kurateli sądowej. 7 lutego 1919 roku Naczelnik Państwa Polskiego Józef Piłsudski podpisał dekret o utworzeniu na ziemiach polskich sądów dla nieletnich, na mocy którego Minister Sprawiedliwości powołał Sądy dla Nieletnich i Opiekunów Sądowych, którzy z czasem zostali przemianowani na Kuratorów Sądowych.

Na zaproszenie kuratorów przybyli na galę : Starosta Drawski Stanisław Cybula, Burmistrzowie Miast Powiatu Drawskiego: Jarosław Tarnowski, Janusz Garbacz, Krzysztof Czerwiński, Wójt Gminy Wierzchowo Jan Szewczyk, Sędziowie Sądu Rejonowego w Drawsku Pom., Kurator Okręgowy Beata Kardysz oraz zastępca kuratora okręgowego Wiesława Sielicka, Prokurator Rejonowy Prokuratury w Drawsku Pom. Łucja Laufer, Dyrektor Zakładu Karnego w Wierzchowie ppłk Radosław Pewniak, Komendant Powiatowy Policji w Drawsku Pom. mł.insp. Norbert Gorzyński, a także kierownicy jednostek samorządowych, przedstawiciele szkół, placówek wychowawczych i opiekuńczych, ośrodków pomocy społecznej i innych organów wspólpracujących z kuratorską służbą sądową.

Na wstępie przedstawiono gościom krótki rys historyczny grupy zawodowej, jak przez te 100 lat kształtowała się rola kuratora sądowego. Następnie Kuratorzy przedstawili zebranym zadania, rolę i misję, a także wymierne efekty pracy kuratorów dla dorosłych oraz kuratorów rodzinnych i nieletnich. Dla wielu z zebranych gości była to pierwsza okazja dowiedzenia się, jaką rolę pełni sądowy kurator w społeczeństwie, szczególnie uwzględniając naszą społeczność lokalną. Dzięki spotkaniu, wiele z zaproszonych osób miało możliwość głębszego zrozumienia istoty pracy kuratora sądowego, jego roli w kształtowaniu praworządności wśród obywateli, a także w działalności społecznej i pomocowej.

Uroczystość stała się okazją do uhonorowania szczególnej grupy : mianowicie sądowych kuratorów społecznych. To dzięki ich zaangażowaniu, kompetencjom, umiejętnościom, poświęcaniu swojego czasu w służbie drugiemu człowiekowi, nasi podopieczni poprawiają swoje funkcjonowanie w rolach społecznych i w rodzinie. Wyróżniono niemałą grupę kuratorów za szczególne zaangażowanie i osiągnięcia, a także tych sprawujących swoją misję najdłużej, nierzadko więcej niż kilkanaście lat.

Miłym i wzruszającym akcentem były podziękowania składane przez zaproszonych gości, w których doceniano współpracę z kuratorami, kompetencje, zaangażowanie kuratorów w rozwiązywanie rozmaitych problemów społecznych w naszym powiecie. Kurator sądowy wykonuje swoje zadania tylko częściowo w sądzie wśród dokumentów; znaczną część czasu spędza w środowisku podopiecznych , a także właśnie współpracując z różnymi instytucjami.

Na zakończenie spotkania, przedstawiono akcentem humorystycznym sytuacje z życia codziennego kuratora, ukazujące z przymrużeniem oka, z jakiego rodzaju zaskakującymi sytuacjami niejednokrotnie przychodzi nam się mierzyć, i jak niewyczerpanym źródłem inspiracji jest ludzkie życie. ...

Podczas gali padło wiele słów wsparcia, uznania dla pracy kuratorów oraz zobowiązań do jeszcze lepszej współpracy - Nie ukrywamy, że czujemy się do tego zobowiązani "w służbie Polsce i obywatelom".

 

Tekst : Violetta Patrzyńska

zdjęcia : archiwum prywatne

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej