W zakończonym właśnie pierwszym semestrze roku szkolnego, słuchacze Centrum Kształcenia Ustawicznego mieli możliwość uczestniczenia w projekcie „Sztuka wolności – wolność sztuki”, organizowanym przez Muzeum Narodowe w Krakowie i Fundację Equinum.

„Sztuka wolności – wolność sztuki” to projekt z zakresu edukacji kulturalnej, który stanowił uzupełnienie programu MEN, realizowanego w jednostkach penitencjarnych i dał możliwość cyklicznego korzystania z oferty, która pozwoliła na kontakt osadzonych z kulturą narodową. Oferta edukacyjna o wysokiej wartości edukacyjnej i artystycznej, dedykowana była osadzonym, kontynuującym swoją naukę w naszej szkole.

Realizacja projektu opierała się przede wszystkim na współpracy różnych środowisk - Kustoszy Muzeum Narodowego w Krakowie, nauczycieli Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Zakładzie Karnym we Wronkach oraz ludzi ze świata kultury. Uczestnicy - w formie prezentacji multimedialnych - zapoznali się z wybranymi dziełami sztuki z zasobów Muzeum Narodowego w Krakowie. Każda prezentacja została zilustrowana dziełami wokalnymi i chóralnymi w interpretacji Cracow Singers.

Rejestracja materiału audio wideo odbywała się w zabytkowych wnętrzach oddziałów Muzeum Narodowego w Krakowie. Przedmiotem prezentacji były: dzieła, losy artystów oraz ich szczególne dokonania, a także omówienie ciekawych zagadnień dotyczących samego funkcjonowania Muzeum. Wybrane dzieła sztuki ukazywane były w szerokim kontekście kulturowym – czas/epoka, miejsce powstania, sylwetka artysty.

Uczestnicy mieli również możliwość wysłuchania prelekcji dotyczącej słynnego obrazu Leonarda da Vinci - Dama z gronostajem, podziwiali dzieła Jana Matejki, czy Stanisława Wyspiańskiego. Spotkania z prezentacją cennych eksponatów Muzeum Narodowego w Krakowie, odbywały się w ramach zajęć z języka polskiego dla słuchaczy liceum ogólnokształcącego  funkcjonującego w naszej szkole.

Tekst i zdjęcia : Beata Grabowska - Dyrektor CKU we Wronkach

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej