Już po raz dziewiąty poprzez udział w biegu funkcjonariusze upamiętniają śp. mł. chor. Tomasza Mielko, operatora Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej z Zakładu Karnego w Rawiczu, który zginął śmiercią tragiczną w trakcie wykonywania obowiązków służbowych.

Bieg Służb Mundurowych i Sympatyków - Memoriał Tomasza Mielko zorganizowany został przez Zarząd Okręgowy NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa w Poznaniu. Z powodu trwającej epidemii Memoriał odbył się wirtualnie - nie był ograniczony do jednego konkretnego miejsca, dnia i godziny. Uczestnicy biegu musieli przebiec w dowolnym miejscu na świecie wymagany dystans  5 kilometrów.

We Wronkach Memoriał odbył się 9 października. Trasa biegu rozpoczęła się przed Zakładem Karnym, dalej prowadziła ulicami miasta by zakończyć się ponownie przed więzienną bramą. W biegu udział wzięło dziesięciu funkcjonariuszy wronieckiej jednostki. Byli to przedstawiciele działu penitencjarnego, kwatermistrzowskiego, finansowego i ochrony.

Tekst: mjr Danuta Zielińska

Foto: szer. Jolanta Żółkiewska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej