W dniu 24 września 2021r. odbyło się otwarcie VII Ogólnopolskiej Wystawy „Sztuka Więzienna” w Muzeum Regionalnym w Bobolicach. Głównym celem tego przedsięwzięcia jest krzewienie twórczości plastycznej wśród więźniów.

W tegorocznej wystawie udział wzięło 49 osadzonych z 26 jednostek penitencjarnych z całej Polski, w tym 6 osadzonych z Zakładu Karnego we Wronkach. Poziom nadesłanych prac był wysoki, a komisja konkursowa wyróżniła pracę 2 osadzonych z naszej jednostki. Ponadto Zakład Karny otrzymał dyplom za udział i popieranie twórczości plastycznej wśród więźniów. Wroniecką jednostkę penitencjarną podczas wystawy reprezentował kpt. Mariusz Przybył Dyrektor Zakładu Karnego we Wronkach oraz szer. Anna Białek młodszy wychowawca ds. kulturalno- oświatowych, która otrzymała honorowy dyplom za współpracę przy organizacji wystawy, jak również za krzewienie twórczości plastycznej wśród osadzonych.

 

Racjonalne wypełnienie czasu wolnego w trakcie pobytu w zakładzie karnym, za które w dużej mierze odpowiedzialni są wychowawcy ds. kulturalno-oświatowych, zapobiega wzajemnej demoralizacji i deprywacji skazanych oraz urozmaica monotonię codziennego życia. Rozwój zainteresowań skazanych oraz wyrobienie potrzeby ich realizacji w czasie wolnym od nauki i pracy są również czynnikami mogącymi pozytywnie wpływać na funkcjonowanie człowieka po odbyciu kary pozbawienia wolności.


 

Tekst/ zdjęcia: szer. Anna Białek/ https://www.facebook.com/MuzeumRegionalneBobolice/

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej