Kolejnych stu skazanych odbywających karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym we Wronkach już wkrótce będzie mogło podjąć pracę przy produkcji wyrobów firmy Elastomer Sakowicz GmbH.

Dzięki trwającej od czterech lat bardzo dobrej współpracy Zakładu Karnego we Wronkach z Elastomer Service Polska trzydziestu osadzonych odbywających karę w warunkach zakładu karnego typu zamkniętego oraz oddziału terapeutycznego dla skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi i upośledzonych umysłowo wykonuje pracę polegającą na klejeniu gumowych uszczelek.

24 listopada 2021 r. w obecności dyrektora Zakładu Karnego we Wronkach, mjr. Mariusza Przybyła oraz Prokurent Elastomer Service Polska Agnieszki Dobrzyckiej zawarta została umowa ustalająca dalsze warunki współpracy w zakresie zatrudnienia osób odbywających karę pozbawienia wolności. Strony umowy reprezentowali Cezary Sakowicz, Dyrektor Elastomer Sakowicz GmbH oraz Jakub Kaczorowski, Dyrektor Państwowego Przedsiębiorstwa Przemysłu Metalowego „POMET” we Wronkach.

Dzięki zawartej umowie możliwe będzie ubieganie się o dofinansowanie z Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy na dostosowanie infrastruktury PPPM „POMET” do produkcji wyrobów dla Elastomer Service Polska. Pozwoli to na odpłatne zatrudnienie kolejnych stu osób odbywających karę pozbawienia wolności we wronieckiej jednostce.

Zatrudnienie osób skazanych jest elementem szeroko rozumianej readaptacji społecznej. Osadzeni pracując zawodowo nabywają nowych umiejętności i kompetencji zawodowych, z których będą mogli korzystać po wyjściu na wolność. Nierzadko podjęcie pracy podczas izolacji penitencjarnej daje też osadzonym możliwość zdobycia pierwszego lub nowego zawodu, a także umożliwia wywiązanie się z ciążących zobowiązań na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem lub świadczeń alimentacyjnych.

 

Tekst, foto: mjr Danuta Zielińska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej