Współpraca Służby Więziennej z uczelniami wyższymi.

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa oraz Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych w Poznaniu a także Wyższe Seminarium Duchowne zainaugurowały kolejny rok akademicki. Na zaproszenie władz uczelni w inauguracji roku akademickiego udział wzięli również przedstawiciele Służby Więziennej.

WSB jest jedną z nielicznych uczelni w Europie, której obszar dydaktyczny stanowi problematyka bezpieczeństwa człowieka. Główną siedzibą uczelni jest Poznań. Natomiast jej filie mieszczą się w Gdańsku, Gliwicach, Giżycku, Bartoszycach, Jaworznie, Skoczowie i Jastrzębiej Górze.

Uczelnia kształci studentów na studiach I stopnia: bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo zdrowotne, pedagogika, psychologia, zarządzanie oraz II stopnia na kierunkach bezpieczeństwo narodowe i psychologia.

Zakład Karny we Wronkach łączy zawarte z Wyższą Szkołą Bezpieczeństwa  w Poznaniu Porozumienie dotyczące  w szczególności edukacji, wymiany doświadczeń w zakresie polityki bezpieczeństwa oraz organizacji przedsięwzięć promujących bezpieczeństwo i profilaktykę w tym zakresie. Corocznie za murami jednostki studenci odbywając praktyki zdobywają wiedzę i doświadczenie w zakresie pracy z osobami pozbawionymi wolności.

Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych przygotowuje specjalistów w wielu dziedzinach aktywności społecznej, kulturalnej, menedżerów i artystów zdolnych do zarządzania przedsiębiorstwami i instytucjami użyteczności publicznej w warunkach gospodarki rynkowej ukształtowanych zgodnie z wymogami Unii Europejskiej.

Studenci kształcą się na studiach I stopnia: min. dziennikarstwo i  komunikacja społeczna, dziennikarstwo dla służb mundurowych oraz II stopnia na kierunkach min. psychologia komunikacji, prawo, dziennikarstwo dla służb mundurowych.

W Wyższym Seminarium Duchownym wykład inauguracyjny  wygłosił ks. prof. dr hab. Jan Perszon. Tradycyjnie w gronie studentów WSD przywitano braci pierwszego roku, którzy od października rozpoczną kilkuletnie studia filozoficzno-teologiczne przygotowujące ich do posługi kapłańskiej.

Należy podkreślić, że ojcowie pełnią posługę kapłańską w Zakładzie Karnym we Wronkach oraz  działają w szeregach  Bractwa Więziennego.

Całej społeczności studenckiej zarówno Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych oraz klerykom Wyższego Seminarium Duchownego życzymy satysfakcji ze zdobywania wiedzy, harmonijnego rozwoju, pozwalającego na realizację śmiałych i ambitnych planów, wielu sukcesów i radości.

Immatrykulowanym  studentom, natomiast  jak najlepszych wyników w nauce, zadowolenia z wybranego kierunku studiów i odwagi w wyznaczaniu życiowych celów oraz wytrwałości w ich osiąganiu.

Tekst : mjr D. Zielińska

Foto :  ppor. Krzysztof Biniak

 

 

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej