15 sierpnia obchodzimy Święto Wojska Polskiego. Ustanowiono je na pamiątkę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej z 1920 r, której 100-lecie obchodzimy w tym roku.

100 lat temu ważyły się losy dopiero co odrodzonej Polski. Dzięki solidarności całego narodu, bez względu na pochodzenie czy sympatie polityczne, na przedpolach Warszawy zatrzymano podążającą na zachód Europy bolszewicką ofensywę. Zwycięska Bitwa Warszawska, zwyczajowo nazywana „Cudem nad Wisłą”, uznawana za osiemnastą najważniejszą bitwę decydującą o losach świata, uratowała młodą polską niepodległość. Zniweczyła także bolszewicki plan rozprzestrzenienia komunizmu na Europę Zachodnią.

15 sierpnia został ustanowiony rozkazem ministra spraw wojskowych generała broni Stanisława Szeptyckiego z 4 sierpnia 1923 r. – Świętem Żołnierza. Tego dnia celebrowano chwałę oręża polskiego. Tradycja ta była kontynuowana podczas II wojny światowej i tuż po niej – do 1947 r., gdy święto zostało zniesione przez komunistów. Uroczyste obchody zwycięstwa nad bolszewikami zostały przywrócone dopiero  w 1992 r. -  30 lipca tego roku, dzięki inicjatywie legislacyjnej rządu Jana Olszewskiego, Sejm uchwalił ustawę o ustanowieniu Święta Wojska Polskiego.

We Wronkach 15 sierpnia odbyły się uroczyste obchody Święta Wojska Polskiego. W asyście pocztów sztandarowych, delegacji reprezentujących m. in. Urząd Miasta i Gminy we Wronkach, Towarzystwo Miłośników Ziemi Wronieckiej, Zakład Karny we Wronkach, kombatantów rozpoczęły się uroczystą Mszą Świętą w intencji Ojczyzny,  która została odprawiona w Parafii pw. Św. Katarzyny. Następnie delegacje złożyły wiązanki kwiatów pod pomnikiem „Ku Czci i Chwale Poległym za Wolność Ojczyzny” na wronieckim Rynku.

Uczestnicząc w uroczystościach organizowanych z okazji Święta Wojska Polskiego składamy hołd wszystkim tym, którzy swoją postawą dali świadectwo męstwa, niezłomnego patriotyzmu i przywiązania do tradycji niepodległościowych. Każde takie ważne święto staje się też okazją do edukacji historycznej dla osadzonych. Wykorzystując funkcjonujący w zakładzie radiowęzeł, przygotowano program edukacji zdalnej „Bitwa Warszawska 1920”. Osadzeni mieli możliwość poznania lub przypomnienia sobie i utrwalenia  wiedzy o wydarzeniach historycznych, jakie towarzyszyły „Cudowi nad Wisłą”.

 

Tekst: mjr Danuta Zielińska

Zdjęcia: szer. Jolanta Żółkiewska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej