Dziś Światowy Dzień Sportu - święto obchodzone corocznie w rocznicę rozpoczęcia 6 kwietnia 1896 roku w Atenach pierwszych w epoce nowożytnej letnich igrzysk olimpijskich.

Wśród różnorodnych środków oddziaływań resocjalizacyjnych stosowanych w nowoczesnym systemie penitencjarnym, ważne miejsce zajmuje aktywność sportowa osób pozbawionych wolności. Sport stanowi niezastąpione narzędzie wychowawcze i jest ważnym elementem w procesie resocjalizacji obok terapii, pracy, nauki. Dla osób pozbawionych wolności jest metodą do pracy nad własnymi słabościami oraz uczy zachowania zgodnego z zasadami fair play. W Zakładzie Karnym we Wronkach osadzeni mają do dyspozycji szeroką bazę sportową: salę gimnastyczną, salę rekreacyjną wyposażoną w profesjonalny sprzęt fitness, urządzenia siłowni zewnętrznej, boiska do piłki siatkowej, place do gry w piłkę koszykową czy też boisko do piłki nożnej.

Od kilku lat Zakład Karny we Wronkach aktywnie współpracuje z Wronieckim Klubem Biegacza, włączając się w organizację wielu wydarzeń sportowych, których celem jest promowanie aktywnego stylu życia oraz resocjalizacja osadzonych poprzez sport. Wronieccy osadzeni biorą udział w imprezach biegowych, ale też angażują się w przygotowanie i obsługę tras.

Trwający od roku stan epidemii znacznie ogranicza sportowe aktywności. W minionym roku skazani brali udział tylko w jednym dużym wydarzeniu sportowym - biegu „Wroniecka Dycha”, przebiegając ponad 70 okrążeń placu spacerowego i w ten sposób stając się wirtualnymi uczestnikami prawdziwego biegu. Kiedy jest to możliwe i pozwalają na to obowiązujące obostrzenia sanitarne, skazani trenują pod okiem wychowawcy do spraw sportu, kpt. Daniela Bołądzia, biorąc udział w zajęciach sportowych odbywających się w małych grupach i indywidualnie.

 

Tekst: kpt. Daniel Bołądź/ mjr Danuta Zielińska

Foto: szer. Jolanta Żółkiewska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej