W minionym tygodniu na terenie Zakładu Karnego we Wronkach odbyło się spotkanie Pana Wojciecha Warosia z osadzonymi odbywającymi karę pozbawienia wolności w oddziale terapeutycznym dla skazanych uzależnionych od alkoholu oraz od innych niż alkohol substancji psychoaktywnych.

           Prowadzący prelekcje to przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych we Wronkach, a zarazem emerytowany Funkcjonariusz Policji. Pan Waroś posiada długoletnie doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi. Podczas spotkania z osadzonymi szeroko opowiedział o objawach choroby, jej mechanizmach, a także negatywnych następstwach uzależnienia w różnych płaszczyznach życia w szczególności w zakresie problemów zdrowotnych, prawnych czy społecznych. Podkreślił, że uzależnienie to choroba wymagająca leczenia, które to ma nikłe szanse na skuteczność bez wewnętrznej motywacji osoby chorej do zmiany na którą składa się głównie samoświadomość i zaakceptowanie faktu własnego uzależnienia. Pan Waroś uświadamiał zebranych w zakresie negatywnych następstw choroby nie tylko dla osoby uzależnionej ale także dla osób bliskich z jej otoczenia. Prowadzący prelekcje odnosił się także do ludzkich historii ukazując jak  wielu ludzi będących w czynnym nałogu znajduje się na życiowym zakręcie tracąc to co najważniejsze w tym bliskich, zdrowie, pracę, a nawet i wolność. Prowadzący prelekcje szczególną uwagę poświęcił także na powiązanie uzależnienia z popełnianiem czynów karalnych.

      Spotkanie z Panem Warosiem doskonale wpisało się w codzienną pracę oddziałów terapeutycznych dla skazanych uzależnionych. Głównym celem prelekcji oprócz oczywiście szeroko rozumianych oddziaływań profilaktycznych, poszerzania wiedzy wśród skazanych było propagowanie życia wolnego od wszelkich używek, a także kształtowanie wśród zebranych poczucia odpowiedzialności za prowadzony przez siebie dotychczasowy styl życia i konieczność wzięcia odpowiedzialności za proces własnego leczenia. Poprzez swoje wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi, prowadzący spotkanie zwracał uwagę na zachowania, umiejętności i nawyki abstynenckie uwrażliwiając zebranych na to, że utrzymanie abstynencji może przyczynić się do poprawy jakości życia, odzyskania nad nim pełnej kontroli, a także powstrzymywania się od powrotności do przestępstwa.

Tekst i zdjęcia; mł.chor. Weronika Ruta

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej